MARYJA!

Życie bez dyskryminacji
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Życie bez dyskryminacji

Jak tu nie dostrzec palca Bożej Opatrzności?

W nocy z 16 na 17 marca w Niepokalanowie odbyło się czuwanie modlitewne, którego szczególną intencją była obrona życia - aby każdy człowiek patrzył na każde życie człowieka jako dar Boży, a także widział w nim sens cierpienia. Miesiąc temu modlono się także, aby ludzie odrzucili ideologię gender i mentalność eutanazji, aby szanowana była godność człowieka, każdego człowieka.

Miesiąc później, 19 kwietnia w Niepokalanowie spotkał się Parlamentarny Zespól na rzecz Prawa do Życia. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., której przewodniczył ks. Przemysław Drąg - dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzi. Podczas Eucharystii członkowie parlamentarnego zespołu zawierzyli Matce Bożej Niepokalanej siebie i prace nad obroną i poszanowaniem ludzkiego życia, odmawiając Akt Zawierzenia.

Podczas homilii ks. Przemysław mówił o głównych zagrożeniach dotyczących ludzkiego życia oraz podawał najnowsze statystyki dotyczące zabijania nienarodzonych dzieci w naszym kraju.

W dalszej części spotkania miało miejsce posiedzenie komisji i dyskusja nad podjęciem działań w kierunku zniesienia dyskryminacji ze względu na wiek, stan zdrowia i okoliczności poczęcia człowieka. Posiedzenie zakończono odmówieniem aktu oddania się Niepokalanej ułożonym przez św. Maksymiliana - Patrona rodzin.

TM/red.

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA