MARYJA!

Wychowanie do wartości w Europie
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Wychowanie do wartości w Europie

Wychowanie do wartości w Europie - to temat 36. Sesji Kolbiańskiej, która odbyła się w Oświęcimiu w 76. rocznicę deportacji św. Maksymiliana Marii Kolbego do KL Auschwitz i zarejestrowania go tam pod numerem 16670.

Mottem przewodnim były słowa Jana Pawła II, które 20 lat temu wypowiedział w Gnieźnie.

Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha. Ten najgłębszy fundament jedności przyniosło Europie i przez wieki go umacniało chrześcijaństwo, ze swoim rozumieniem człowieka i wkładem w rozwój dziejów ludów i narodów (...). Zrąb tożsamości europejskiej jest zbudowany na chrześcijaństwie. A obecny brak jej duchowej jedności wynika głównie z kryzysu tej chrześcijańskiej samoświadomości.

Jak zauważył prowadzący spotkanie o. Jan M. Szewek, kilka dni wcześniej na podobny temat pojawiły się w internecie felietony znanych publicystów. Przywołał red. Grzegorza Jasińskiego z RMF FM, który na swoim blogu napisał:

Jedynym realnym fundamentem naszej tożsamości w Europie jest chrześcijaństwo. Bez tego fundamentu, tylko kwestią czasu będzie, kiedy żaden z naszych stylów życia, ani ten bardziej konserwatywny, ani ten bardziej liberalny, nie będzie miał tu prawa istnieć.

W tym samym czasie Paweł Kowal na łamach "Rzeczpospolitej" opublikował tekst:

Mamy dwa modele obrony chrześcijańskiej Europy. Pierwszy - krzyżacki, od którego Polska trzymała się jak najdalej. Nawet gdybyśmy razem z innymi zdecydowali się na zmienienie kontynentu w jeden wielki zamek w Malborku, twierdzę otoczoną murami, to i tak nie za bardzo będzie miał kto w nim mieszkać przy dzisiejszych tendencjach demograficznych, szczególnie w Polsce i Niemczech. Drugi model - Pawła Włodkowica, który bronił Europy i Polski przed Krzyżakami na soborze w Konstancji. To działa, trzeba tylko obronić chrześcijaństwo chrześcijańską postawą. Wtedy ważne jest też świadectwo (…). Chrześcijańska Europa zaczyna się w nas jako Europejczykach. Gdy w nas brakuje chrześcijańskich cnót, kończy się chrześcijańska Europa. Zamiana kościoła na meczet to tylko skutek.

W auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu swoje referaty wygłosiło trzech zaproszonych gości.

Red. Tomasz Terlikowski - autor najnowszej książki Maksymilian M. Kolbe. Biografia świętego męczennika, mówił o wychowaniu do miłości Ojczyzny u św. Maksymiliana. Zdaniem publicysty Męczennik Auschwitz może dziś nas uczyć miłości, wytrwałej wierności, radykalizmu i heroizmu, a przede wszystkim stawiania w naszym życiu Boga na pierwszym miejscu.

Przełożony klasztoru franciszkanów w Krakowie, wykładowca Instytutu Studiów Franciszkańskich o. Piotr Bielenin ukazał Maryję jako Matkę i Nauczycielkę w Pismach św. Maksymiliana. Zakonnik dowodził, że dla Ojca Kolbego Matka Boża była wzorem doskonałego człowieka, wzorem doskonałego wypełniania woli Bożej i swojego powołania oraz otwartości na Ducha Świętego.

Ostatnim prelegentem, który do Oświęcimia przyjechał z Wrocławia, był ks. dr hab. Grzegorz Sokołowski - kierownik Katedry Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Duszpasterskiej w Instytucie Nauk Społecznych Papieskiego Wydziału Teologicznego oraz prezes Fundacji "Obserwatorium Społeczne". Duchowny zmierzył się z pytaniem: Wychowanie czy socjalizacja? W orbicie wartości europejskich. Przekonywał, że wszystko należy przenikać duchem Ewangelii, wychowywać w oparciu o chrześcijański system wartości, obdarowywać wszystkich miłością i nieustannie kształtować człowieka do ostatecznego celu.

XXXVI Sesja zakończyła się Mszą św. w pobliskiej kaplicy sióstr karmelitanek bosych, której przewodniczył ks. prałat Józef Niedźwiedzki - proboszcz parafii św. Maksymiliana w Oświęcimiu. Rano organizatorzy modlili się w celi śmierci św. Maksymiliana i pod Ścianą Straceń w byłym niemieckim obozie zagłady Auschwitz.

Maksymilian M. Kolbe poniósł śmierć męczeńską w wieku 47 lat 14 sierpnia 1941 r. 35 lat temu został kanonizowany. I od tego czasu Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" wraz z franciszkanami przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, Urzędu Miasta Oświęcim i Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu organizują sesje kolbiańskie. Jak co roku szczególnymi gośćmi są przedstawiciele Związku Gmin Związanych z Życiem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego, czyli Gminy Teresin, Miasta Oświęcim, Miasta Pabianic oraz Miasta Zduńska Wola.

jms

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA