MARYJA!

To jest ten moment
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

To jest ten moment

Po raz trzeci w tym roku odbyły się Rycerskie Dni Rodzin zorganizowane przez Fundację Niepokalanej - w tym po raz drugi w Ośrodku Formacyjnym Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie Lasku. W weekendowym spotkaniu, wypadającym po uroczystości Bożego Ciała, od 16 do 18 czerwca wzięło udział 15 rodzin. Tematem przewodnim spotkania było hasło MI dla Kościoła i rodziny. Wpisuje się ono w obchody 100-lecia założenia Rycerstwa Niepokalanej przez św. Maksymiliana w Rzymie w 1917 r.

Rycerzem Niepokalanej można być indywidualnie, można też działać we wspólnocie, a nawet w zakonie czy będąc osobą duchowną, ale czy można tę duchowość realizować i rozwijać w rodzinie? - zapytał na wstępie prowadzący spotkanie rodzin o. Piotr M. Lenart - franciszkanin z Niepokalanowa i wyraził nadzieję, że te dni rodzin dadzą na nie pozytywną odpowiedź.

Po Mszy świętej, wprowadzającej w spotkanie, rodziny udały się do Niepokalanowa, aby tam uczestniczyć w czuwaniu modlitewnym, które co miesiąc odbywa się każdego 16 i 17 dnia miesiąca. W czasie gdy dorośli trwali na modlitwie, pociechy zwiedziły Muzeum św. Maksymiliana, przygotowując się w ten sposób do quizu wiedzy o Świętym z Niepokalanowa.

W sobotni ranek dorośli wysłuchali świadectwa Marii i Mateusza Pręgier - absolwentów Szkoły Ewangelizacji Niepokalanej. W prosty sposób dzielili się oni obecnością Niepokalanej w ich codziennym życiu. Marysia zauważyła, że ta relacja powinna być bliska, że czasami zdarza się jej, że nie ma siły na modlitwę, że dzieci marudzą, kiedy idą do kościoła, i wtedy jest ten moment, by to wszystko oddać Niepokalanej. Uwierzcie, zawsze wtedy wstępują we mnie nowe siły, dzieci uspakajają się, czuję, że Niepokalana jest ze mną w mojej rodzinie. W tym samym czasie dzieci miały swoje zajęcia, podczas których wyszły również na ulicę przed ośrodkiem, by dopingować uczestników biegu "Maksy Mila". Podczas pracy w grupach uczestnicy spotkania dzielili się tym, jak w codzienności realizować poszczególne słowa z aktu oddania się Niepokalanej, ułożonego przez św. Maksymiliana.

Popołudnie upłynęło bardzo szybko. Podczas Mszy św. o. Piotr M. Lenart dialogował z dziećmi na temat łaski Bożej, przebaczenia i wielkiej miłości Boga do człowieka. Pan Bóg odsuwa daleko od nas nasze winy. On nie chce na nie patrzeć. Jednak to od nas zależy, czy poprosimy Go o przebaczenie. Jest bowiem niemożliwe, by Pan Bóg nas nie kochał. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do miłości Boga względem nas, to popatrzmy na krzyż. Krzyż jest namacalnym znakiem miłości, która nie ma granic, która wszystko przetrzyma, wszystko przebacza>/q>.

Wieczorem rodzice mogli zawierzyć siebie Jezusowi oraz odnowić swoją przysięgę małżeńską. Ten czas jest zawsze szczególny i doniosły. Czasami łzy wzruszenia same płyną z oczu. Ten moment spotkania jest też jednym z najważniejszych, gdyż odnowienie sakramentu małżeństwa to jednocześnie odnowienie wzajemnej miłości i szansa na nowy początek.

W niedzielny poranek prelekcję wygłosił zasłużony dla Rycerstwa Niepokalanej w Polsce Maksymilian Leszek Jaworski z Tarnowa. Podczas swojej 25-letniej służby dla Niepokalanej przyjął on ponad 350 tys. osób do MI. W prostych słowach opowiedział historię swego życia i swojej drogi w Rycerstwie Niepokalanej. Ja po to, by zostać rycerzem Niepokalanej, by otrzymać Cudowny Medalik, by ktoś powiedział mi o Niepokalanowie, musiałem udać się do Stanów Zjednoczonych - wspominał pan Leszek. - Gdy Matka Najświętsza wchodzi w nasze życie, to je zmienia, to człowiek zdaje sobie sprawę, że nie może świadomie i dobrowolnie grzeszyć, bo przecież należy do Matki Bożej i ma się do Niej upodabniać - zaznaczył.

Tuż przed rozpoczęciem Eucharystii, kończącej dni rodzin, pan Leszek zachęcił zebranych do oddania swego życia Niepokalanej i bycia Jej rycerzem. Nie ma lepszego sposobu, by oddać Panu Bogu chwałę - i to jak największą, jak włączenie się w szeregi Rycerstwa Niepokalanej. Kiedy oddajemy nasze życie Maryi, Ona przychodzi do nas i już nigdy nas nie opuszcza.

Podczas Eucharystii 5 rodzin oddało się Niepokalanej, stając się rycerskimi rodzinami. Najmłodsze pociechy otrzymały Cudowne Medaliki oraz zostały pasowane na giermków Niepokalanej. O. Piotr udzielił każdej z rodzin błogosławieństwa oraz wręczył im pakiet misyjny, na który składały się: Cudowne Medaliki, czasopisma rycerskie oraz materiały o MI. Prowadzący spotkanie zaznaczył, że Niepokalana - wchodząc w nasze życie, do naszych rodzin – chce, byśmy nie tylko sami stawali się podobni do Świętej Rodziny, ale byśmy naśladowali Jezusa w Jego miłości do drugiego człowieka. W rodzinie możemy najlepiej ukazywać miłość do bliźniego.

Więcej na temat Rycerskich Dni Rodzin i innych inicjatywach rodzinnych, organizowanych przez Fundację Niepokalanej, można przeczytać na stronie www.rodzinyniepokalanej.pl

TM / red.

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA