MARYJA!

Świadek Miłosierdzia
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Świadek Miłosierdzia

Do krakowskich Łagiewnik - stolicy Bożego Miłosierdzia, przybył św. Maksymilian Kolbe w swoich relikwiach. Uroczystości, które odbyły się w sobotę 27 maja, miały charakter ogólnopolski. Wzięli w nim udział o. Stanisław M. Piętka - prezes narodowy MI, o. Piotr Szczepański - wikariusz prowincji warszawskiej franciszkanów, o. Piotr M. Lenart - delegat Gwardiana klasztoru w Niepokalanowie oraz przedstawiciele grup Rycerstwa Niepokalanej z całej Polski. Uroczystości przygotowało MI diec. tarnowskiej pod kierunkiem prezesa Jana Hajdugi. 

Spotkanie rozpoczęto modlitwą różańcową, którą poprowadził o. Mieczysław Pośpiech, franciszkanin. Następnie można było wysłuchać konferencji ks. Bogdana Zbroi, który mówił o św. Maksymilianie jako wyjątkowym Polaku i chrześcijaninie; człowieku wielkiego potencjału, mimo że przeżył tylko 47 lat. Przybliżył on poszczególne etapy życia Świętego, ukazując jak wybór drogi do świętości nie przekreśla bycia wielkim człowiekiem.

Nasz święty szedł drogą syntezy, wiedział, że nie wolno separować drogi świętości i drogi dążenia do ludzkiej doskonałości i wielkości. Można być i świętym i wielkim - mówił prelegent. - Patrząc na skomplikowaną sytuację, w jakiej przyszło żyć Świętemu, widzimy jak można rozwijać talenty mimo niesprzyjających okoliczności. Na koniec prelegent ukazał oddanie Niepokalanej, którym żył św. Maksymilian, jako najlepszy sposób osiągnięcia świętości. 

Kolejnym prelegentem był o. Stanisław M. Piętka, który w swoim wystąpieniu przybliżył św. Maksymiliana jako człowieka miłosierdzia.

Rycerstwo Niepokalanej pozostaje i dziś aktualne - mówił o. Stanisław - gdyż jego celem jest troska o zbawienie drugiego człowieka. Ta troska o zbawienie siebie i innych to wymiar wielkiej miłości i miłosierdzia. Trzeba kochać bliźniego, by poświęcać się dla innych, żyć tak, by inni dostąpili zbawienia, poznali Chrystusa, nawet za cenę oddania swego życia.

Relikwie św. Maksymiliana zostały uroczyście wprowadzenie podczas Mszy świętej, której przewodniczył ks. bp Jan Zając. Przypominał on, że w tym dniu przypada rocznica pielgrzymki do łagiewnickiego sanktuarium papieża Benedykta XVI. Zaznaczył, że papież mówił wtedy, że jednym z wymiarów miłosierdzia jest troska o chorych, o to, by nasze ręce były miłosierne, aby były przedłużeniem miłości Bożejq. Św. Maksymilian - zaznaczył ks. biskup - był doskonałym przykładem tak okazywanej miłości. On z troską pochylał się nad każdym. Gdy w Rzymie w 1917 r. zobaczył zagrożenie, jakie niosła ideologia masońska dla Kościoła, założył Rycerstwo Niepokalanej. Wiedział, że sam z siebie nic nie jest w stanie zrobić, ale Niepokalana może wszystko. Prośmy - dodał ks. biskup - abyśmy i my byli narzędziami w rękach Niepokalanej.

Każdy z przybyłych pielgrzymów mógł zabrać ze sobą "Rycerza Niepokalanej", który był rozdawany przez braci z Niepokalanowa.

st/red

Galeria

Do krakowskich Łagiewnik - stolicy Bożego Miłosierdzia, przybył św. Maksymilian Kolbe w swoich relikwiach. Uroczystości, które odbyły się w sobotę 27 maja, miały charakter ogólnopolski.

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA