MARYJA!

Narzędzia pokoju
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Narzędzia pokoju

W Światowym Centrum Modlitwy o Pokój w Niepokalanowie, 18 listopada, odprawiono Mszę św. w intencji pokoju w Syrii i w innych miejscach świata dotkniętych konfliktami zbrojnymi.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 13. Przewodniczył im ks. bp Wiesław Szlachetka - przewodniczący Komisji Charytatywnej oraz Komisji Nadzorczej Caritas Polska w Polskim Episkopacie. Gościem specjalnym był ks. abp Sebastian Shaw z Pakistanu.

W modlitwie o pokój wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, m.in. minister odpowiedzialna za sprawy dot. uchodźców i pomocy humanitarnej Beata Kempa. "Ta inicjatywa wpisuje się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jesteśmy zobowiązani do modlitwy o pokój na świecie" - powiedziała minister w jednym z wywiadów.

Prowincjał franciszkanów prowincji warszawskiej o. Wiesław Pyzio, witając przybyłych gości oraz przedstawicieli władz kościelnych i państwowych, zwrócił uwagę, że na Eucharystię przynosimy wszystkie nasze sprawy, również te, które nas przerastają. "Prosimy o pokój, bo pokój rozpoczyna się od naszego serca. Prawdziwy pokój to pochodna naszego serca" - zauważył przełożony franciszkanów.

Przewodniczący Komisji Charytatywnej w homilii podkreślił, że nasza modlitwa jest wyrazem jedności z umęczonym wojną narodem syryjskim. "Miała to być misja pokojowa, a stała się wojną domową, która otwiera drogę dla nieobliczalnego dżihadu; na której żerują wielkie światowe mocarstwa, nieuczciwi ludzie, rozgrywając własne egoistyczne interesy" - zaznaczył duchowny. Podkreślił, że w świecie jest wiele dobra, ale równocześnie dużo przejawów zła. Podobny obraz ukazuje nam Księga Apokalipsy. Są to dwa obrazy przeciwstawne - jeden niesie zniszczenie a drugi ocalenie i nadzieję. Te dwa obrazy od wieków towarzyszą ludzkiemu życiu. "To dlatego chrześcijanie modlą się o to, by Jezus Chrystus zabrał od nas grzech - mówił biskup. - W tedy, gdy pokonany zostanie grzech, nastanie pokój, radość i nadzieja... Bycie dzieckiem Bożym - zaznaczył kaznodzieja - oznacza bycie jak Jezus Chrystus, bycie obywatelem Jego Królestwa. To godność zbawionych i błogosławionych. Ufam, że to błogosławieństwo dotyczy każdego z nas, którzy nie tylko pragniemy pokoju, ale czynimy wszystko, co ten pokój buduje".

"Wojna jest szalona - kontynuował hierarcha. - Jej planem rozwoju jest zniszczenie, chęć rozwijania się przez zniszczenie. Chciwość, nietolerancja, żądza władzy, to motywy pobudzające do decyzji o wojnie". W dalszej części homilii ks. biskup zwrócił uwagę na niesprawiedliwość wojny oraz na jej zasięg. "W Syrii zginęło już ponad pół miliona ludzi, zaś ponad 8 milionów zżyje na terenach objętych działaniami wojennymi. Rośnie liczba sierot czy osób okaleczonych" - wskazywał.

Na zakończenie ks. biskup zauważył, jak ważna jest modlitwa o pokój na świecie oraz pomoc ludziom cierpiącym w skutek wojen i prześladowań. "Są potrzebne działania na rzecz osób, które żyją na terenach dotkniętych wojną. Ważne jest, aby osoby wiedziały o naszej solidarności, aby nie czuły się same. Takim programem jest inicjatywa Caritasu Rodzina Rodzinie" - zaznaczył hierarcha. Podziękował on też wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomagają osobom dotkniętym konfliktem zbrojnym. Homilię zakończył modlitwa o pokój św. Franciszka z Asyżu.

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju;
abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie,tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając - otrzymujemy;
wybaczając - zyskujemy przebaczenie;
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia.

Przez Jezusa Chrystusa. Pana naszego.

Po Eucharystii do zebranych przemówił gość z Pakistanu ks. abp Sebastian Shaw. Przybliżył on sytuację chrześcijan w Pakistanie i zauważył, że dużą pomocą w budowaniu pokoju jest wprowadzenie w życie wytycznych Soboru Watykańskiego i dialogu międzyreligijnego. "Wszyscy ludzie chcą żyć w pokoju, niezależnie od wyznawanej religii. To też staramy się przekazać naszym braciom muzułmanom czy hindusom, że przykazanie miłości dotyczy nas wszystkich. Jezus nakazał nam błogosławić tych, którzy niosą pokój. My tam wspólnie spotykamy się, by pracować na rzecz pokoju i prawa do wyznawania religii. Wierzymy, że pokój nastanie, jeśli będziemy się o niego modlić, mimo różnorodności" - mówił ks. abp Sebastian Shaw.

Po Eucharystii miała miejsce modlitwa w Światowym Centrum Modlitwy o Pokój w Niepokalanowie i ufna prośba o pokój. Modlitwę skierowaną do Jezusa zanoszono przez orędownictwo Niepokalanej, jako Tej, która "nie gardzi naszymi prośbami".

Warto zauważyć, że Polska niesie pomoc humanitarną potrzebującym na całym świecie. W 2012 r. pomocy humanitarnej potrzebowało blisko 62 mln ludzi. W ubiegłym roku liczba ta sięgnęła już ponad 164 mln, najbardziej dotknięte są Syria, Jemen i Irak.

Biskup Syrii podczas wizyty w Polsce w 2017 r. zaznaczył: "Oprócz instytucji kościelnych, Polski rząd jako jedyny na świecie niesie pomoc humanitarną w Syrii i to na dużą skalę".

Teresa Michałek

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA