MARYJA!

Kongres Kolbiański
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Kongres Kolbiański

W Rzymie odbył się kongres Św. Maksymilian Kolbe i jego styl misyjny w świetle nowej ewangelizacji - z racji 100-lecia Rycerstwa Niepokalanej. Franciszkanie, którzy chcieli wsłuchać się w przesłanie swego współbrata i świętego, aby przyjrzeć się swemu sposobowi życia w świetle kolejnej rewizji Konstytucji Generalnych, zgromadzili się w Seraphicum - międzynarodowy kolegium Braci Mniejszych Konwentualnych, 19 i 20 października.

Oprócz generała franciszkanów Marco Tasca, na obradach kongresu obecni byli członkowie Definitorium, Międzynarodowy Zarząd MI oraz franciszkanie z różnych części świata, którzy apostołują w duchu MI. Pierwszego dnia pracy, 19 października, omawiane były kwestie newralgiczne dla życia Braci Mniejszych Konwentualnych, takie jak: życie braterskie, mniejszości, misja i śluby zakonne. W te tematy wprowadził zebranych o. Paulin Sotowski, o. James McCurry, o. Raffaele Di Muro i o. Grzegorz Bartosik. Zakonnicy zauważyli, że św. Maksymilian proponuje franciszkanom własną drogę, która jest nie tylko świadectwem życia zakonnego, co proroczą i głęboką innowacją, które dziś są nie tylko aktualne, ale stają się inspiracją dla franciszkanów w świecie współczesnym. Trzeba bowiem zauważyć, że św. Maksymilian odczytywał znaki czasu i wykazywał się niesamowitą odwagą w wykorzystaniu wszystkich najnowszych zdobyczy techniki w dziele ewangelizacji oraz niezwykłą prostotą oraz duchem całkowitego oddania się Niepokalanej. Umiał też słuchać innych i zachęcał ich do włączenia się w dzieło zdobywania dusz dla Jezusa.

W drugiej sesji roboczej, 20 października, można było usłyszeć, jak w niektórych krajach praktycznie wykorzystuje się sposoby apostolskie wypracowane przez św. Maksymiliana. I tak uczestnicy kongresu wysłuchali relacji o. Grzegorza Owsianko o Szkole Ewangelizacji Niepokalanej w Polsce. O ewangelizacji przez mass-media w Brazylii mówił o. Francesco Bustillo, zaś o. Fabrizio Bordin o pomocy ubogim w Portugalii. Na koniec wypowiedział się o. Bustillo, który podzielił się swoim doświadczeniem pracy apostolskiej w Kolbe Expo we Francji. Następnie uczestnicy spotkania zgromadził się w grupach językowych, by opracować wskazówki na przyszłość dla zakonu franciszkanów.

O. Rafaele Di Muro

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA