MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Trwa rok i obejmuje młodzież z terenu naszej parafii (klasy III gimnazjum).

Odpowiedzialnym za przygotowanie do bierzmowania w naszej parafii jest o. Jarosław Pakuła

Młodzież spoza naszej parafii, chcąca przygotować się do bierzmowania i przyjąć sakrament w naszej parafii, zobowiązana jest do przedstawienia zgody od swojego proboszcza miejsca.

Osoby dorosłe według innego programu przygotowuje o. Sebastian Bielski.

O sakramencie bierzmowania

Pisma
OJCA

DZIEDZICTWO

Rycerstwo Niepokalanej

MI - Militia Immaculatae (łac.) to ruch maryjno-apostolski, którego założycielem jest św. Maksymilian Maria (Rajmund) Kolbe.

WIĘCEJ

Rycerstwo Niepokalanej