MARYJA!

W obronie życia
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

W obronie życia

Codzienne Msze św. wynagradzające za grzechy przeciwko życiu.

Od 1 kwietnia 2019 r. w kaplicy św. Maksymiliana Marii Kolbego w Niepokalanowie jest codziennie sprawowana Msza św. w intencji wynagradzającej za aborcję i wszelkie inne grzechy przeciwko życiu. Msza ta jest transmitowana drogą internetową przez telewizję EWTN Polska.

W końcu lat 30. i pod koniec lat 40. Niepokalanów przeprowadził szeroko zakrojoną akcję obrony nienarodzonych. Pisze o tym o. Jerzy Domański w sprawozdaniu Działalność charytatywna Franciszkańskiej Prowincji NMP Niepokalanej w Polsce (załącznik 1).

Nawiązując do tej chlubnej tradycji, pragniemy kontynuować dzieło obrony życia ludzkiego od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci. W trzy kolejne soboty marca odbyły się w bazylice niepokalanowskiej nabożeństwa wynagradzające za grzechy przeciwko życiu.

9 marca przepraszaliśmy za grzechy kobiet, które dokonały aborcji, prosząc przed Najśw. Sakramentem o uwolnienie ich od ciężaru winy. 16 marca przepraszaliśmy za grzechy mężczyzn obarczonych grzechem aborcji, prosząc Jezusa o uwolnienie ich od ciężaru winy. 23 marca przepraszaliśmy za grzechy lekarzy, służby zdrowia, polityków, nauczycieli, duchownych i tych wszystkich, którzy mogli chronić życie ludzkie, a tego nie zrobili.

Wszystkie użyte modlitwy powstały w Centralnym Ośrodku Krzewienia Duchowej Adopcji na Jasnej Górze. Autorką tych modlitw jest Wiesława Grzeszczak-Kowalska. Tekst modlitw powstał z potrzeby serca pomocy osobą cierpiącym z powodu aborcji. Modlitwy, sprawdzone przez psychologów i teologów, mają aprobatę Kościoła.

Zbawienny skutek tych modlitw na osoby obarczone grzechami przeciwko życiu jest widoczny już po jednorazowym odmówieniu. Przez te modlitwy dokonuje się przebaczenie i pojednanie z Bogiem, dzieckiem, samym sobą i drugimi. W ranach Chrystusa jest nasze uwolnienie i uzdrowienie z ran zadanych przez grzech.

Dopełnieniem procesu pojednania jest Msza św. w intencji wynagrodzenia za popełnione zło. Ponieważ sprawa grzechów przeciwko życiu jest sprawą bardzo delikatną, dlatego postanowiliśmy wyjść naprzeciw i dać każdemu możliwość w sposób bezimienny dołączenia swojej intencji do sprawowanej codziennie Mszy św. wynagradzającej za grzechy przeciwko życiu. Znając bolesną prawdę własną lub osób ze swojego otoczenia, możemy zadośćuczynić za popełnione zło, dołączając swoje intencje do codziennej Mszy św.

Ofiary na Mszę św. w intencji wynagrodzenia za grzechy przeciwko życiu można składać osobiście na furcie klasztornej i w informacji (koło bazyliki), przysyłać pocztą na adres:

Klasztor Niepokalanów
ul. Św. Maksymiliana M. Kolbego 5
96-515 Teresin

z dopiskiem ZA ŻYCIE

lub na konto klasztorne:

Klasztor Niepokalanów
Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie)

Bank PEKAO S.A. I O. w Sochaczewie
09 1240 1822 1111 0010 0521 6395

Tytułem wpłaty: ZA ŻYCIE

Niech Niepokalana Wszechpośredniczka Łask wypraszam wszystkim ofiarodawcom potrzebne łaski i da naszemu narodowi prawdziwą odnowę moralną.

Franciszkanie z Niepokalanowa


Załączniki do pobrania

Kroki wiodące ku uwolnieniu z ciężaru winy po grzechu aborcji pobierz docx
Modlitwa Matki 1 pobierz docx
Modlitwa Ojca 1 pobierz docx
Nabożeństwo ekspiacyjne przed Najświętszym Sakramentem za grzechy przeciwko życiu pobierz docx
W obronie nienarodzonych s.1 pobierz pdf 
W obronie nienarodzonych s.2 pobierz pdf 

NAJNOWSZE
WIADOMOŚCI


Czytaj wszystkie