MARYJA!

W obronie życia
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

W obronie życia

Codzienna Eucharystia w intencji wynagrodzenia za grzechy przeciwko życiu.

Od marca 2019 r. w kaplicy św. Maksymiliana w Niepokalanowie codziennie o godz. 7:00 jeden z kapłanów sprawuje Mszę w intencji wynagrodzenia za grzechy przeciwko życiu. Eucharystia ta jest transmitowana drogą internetową przez telewizję EWTN Polska.

Szacuje się, że po II wojnie światowej w Polsce dokonano łącznie ok. 40 mln aborcji. Temat mordowania nienarodzonych dzieci jest tematem drażliwym i dzieli społeczeństwo. Wiele kobiet i mężczyzn cierpi na syndrom poaborcyjny. Nieodpokutowana zadana śmierć jest źródłem wielu tragedii życiowych. Poprzez wspólną modlitwę i ekspiację chcemy temu zaradzić. Wierzymy, że miłość Boża, wyrażona w dobrowolnej śmierci Jezusa Chrystusa za grzechy całego świata, jest zdolna uwolnić nas od wszelkich konsekwencji popełnionych czynów i przywrócić nam wolność. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie (Iz 53,5). Ofiara Chrystusa gładzi wszelkie grzechy świata. Msza św. jest uobecnieniem zbawczej ofiary Chrystusa i jest zdolna uwolnić i uleczyć z popełnionego zła.

Każdy, niezależnie czy w rodzinie były przypadki aborcji czy nie, może się dołożyć do tych codziennych Mszy św., aby wynagrodzić za popełnione zło i tym sposobem wyprosić błogosławieństwo Boże dla swoich rodzin. Można tu uczynić w następujący sposób:

  • na furcie lub na informacji klasztornej (gdzie bracia przyjmują intencje mszalne) złożyć ofiarę z podaniem intencji: Na Msze św. wynagradzające w kaplicy św. Maksymiliana;
  • zaklejoną kopertę z napisem Na Msze św. wynagradzające w kaplicy św. Maksymiliana z ofiarą i wypisaną intencją złożyć do dowolnej skarbony w bazylice lub kaplicy św. Maksymiliana;
  • intencje można nadsyłać mailowo na adres: poczta@niepokalanow.pl, a ofiarę złożyć na konto: Klasztor Niepokalanów Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie), Paprotnia, ul. M. Kolbego 5, 96-515 Teresin, PKO BP S.A. I O/Sochaczew 07 1020 11850000 4302 0012 3869, kod BIC (Swift): BPKOPLPW - z tytułem wpłaty Na Msze św. wynagradzające w kaplicy św. Maksymiliana;
  • przekazem pocztowym na adres: Niepokalanów, ul. Św. Maksymiliana M. Kolbego 5, 96-515 Teresin, z dopiskiem Na Msze św. wynagradzające w kaplicy św. Maksymiliana.

W okresach Adwentu i Wielkiego Postu w Niepokalanowie są sprawowane specjalne nabożeństwa przebłagalne za grzechy przeciwko życiu matek, ojców i innych osób odpowiedzialnych za śmierć nienarodzonych. Teksty wykorzystanych modlitw zostały opublikowane w broszurce Niepokalana - Oto nasz ideał. W obronie życia i są dostępne na stoliku przy wejściu do bazyliki. Można tam znaleźć też broszurkę Wiesławy Kowalskiej Uwolnienie z ciężaru winy po grzechu aborcji, zawierającą świadectwa, kroki do uwolnienia z poczucia winy po aborcji, modlitwę matki, modlitwę ojca. Prosimy o upowszechnianie wspomnianych modlitw w swoich rodzinach, wspólnotach i parafiach.


Broszurki do pobrania

Kroki wiodące ku uwolnieniu z ciężaru winy po grzechu aborcji pobierz docx
Modlitwa Matki 1 pobierz docx
Modlitwa Ojca 1 pobierz docx
Nabożeństwo ekspiacyjne przed Najświętszym Sakramentem za grzechy przeciwko życiu pobierz docx
W obronie nienarodzonych s.1 pobierz pdf 
W obronie nienarodzonych s.2 pobierz pdf 

Więcej na ten temat można znaleźć na stronach: www.poaborcji.pl i www.duchowaadopcja.info


NAJNOWSZE
WIADOMOŚCI


Czytaj wszystkie