MARYJA!

Mamy trzeba słuchać
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Mamy trzeba słuchać

Drugiego dnia Wielkiego Zawierzenia, 7 sierpnia, mocno wybrzmiały słowa oddania pod opiekę Matce Bożej polskiego przemysłu. Niepokalanej polecono zakłady pracy, pracowników i pracodawców, proszono o wzajemne poszanowanie oraz o to, aby nikomu w naszej Ojczyźnie nie zabrakło pracy i godziwego wynagrodzenia

Podczas Mszy św. w tym dniu kazanie wygłosił ks. Jan Pęzioł - egzorcysta z diec. lubelskiej oraz kustosz sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy. Kaznodzieja pytał: Kim jest Matka Boża, że możemy jej zaufać? Zwrócił uwagę na to, że już w raju, po grzechu pierwszych rodziców, Pan Bóg miał gotowy plan ratowania tego, co człowiek popsuł. W tym planie była Matka Boża. W dalszej części homilii ks. Jan przypomniał, że wielu świętych mówiło, że Pan Bóg stworzył trzy światy. Pierwszy to ziemia, drugi to niebo, do którego wszyscy zdążamy, a trzeci to osoba Matki Najświętszej. Pan Bóg tak Ją stworzył, że podzielił się swymi atrybutami. Ona - Niepokalana, Cała Piękna i Najświętsza - może wszystko, nie dzięki swej mocy, ale dzięki łasce Bożej. Pięknie sparafrazował scenę z Kany Galilejskiej. Gdy Matka Boża zauważyła brak wina, poprosiła Jezusa o pomoc. On jednak wiedział, że nie nadeszła Jego godzina, odpowiedział wymijająco - mówił kaznodzieja. - Jednak postanowił poradzić się Ojca, co ma uczynić, gdyż z jednej strony Mama prosi Go o pomoc, a z drugiej nie jest to jeszcze czas, by zaczął działać. Bóg Ojciec odpowiedział jednak Jezusowi: Mamy trzeba słychać. Tak oto Maryja jawi się jako Ta, która wszystko wyprosi - mówił ks. Jan.

Na koniec kaznodzieja zachęcił, aby Maryja była zawsze obecna w naszym życiu, abyśmy nigdy o Niej nie zapominali. Ona bowiem może wszystko, dzięki łasce Bożej. Na koniec ks. Jan opowiedział historię cudownego uzdrowienia w sanktuarium w Wąwolnicy. Pewna młoda dziewczyna nie chodziła. W sobotę, trzy tygodnie temu, przyjechała do Matki Bożej. Następnego dnia rano poczuła, że może chodzić. Rzeczywiście chodziła, skakała, wspinała się po schodach. To była niedziela. Przyjechała do Matki Bożej, by podziękować i dać świadectwo, że z Maryją można wszystko. Matka Boża, jeśli Ją o to poprosimy, zawsze przychodzi nam z pomocą - zakończył kaznodzieja.

Po Eucharystii miało miejsce spotkanie z prezesem Romanem Kluską na temat etyki w biznesie. Spotkanie miało charakter świadectwa. Pan Roman opowiedział o tym, jak trudno być uczciwym przedsiębiorcą. Zaznaczył jednak, że tylko wtedy, gdy będziemy kierowali się zasadami Dekalogu, będziemy szczęśliwi. Jego świadectwo każdemu ze słuchających dało wiele do myślenia - tym bardziej, że pan Roman wiele przeszedł i nieustannie zgadzał się na Wolę Bożą.

ster

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA