MARYJA!

Boże interwencje
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Boże interwencje

Piątego dnia Wielkiego Zawierzenia w Niepokalanowie, 10 sierpnia modlono się o bezpieczeństwo i pokój oraz za sportowców. Szczególnym gościem tego spotkania był ks. prof. Tadeusz Guz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który pogratulował franciszkanom podjęcia tej idei Wielkiego Zawierzenia. "Trzeba faktycznie poświęcać naród w każdej sekundzie istnienia Bogu Najwyższemu przez Niepokalaną - to jest najpewniejsza droga narodu do nieba" - mówił ks. Profesor.

Aktualność Rycerstwa Niepokalanej

Podczas Mszy św., sprawowanej tego dnia w niepokalanowskiej bazylice, ks. prof. Guz próbował wyjaśnić, dlaczego Rycerstwo Niepokalanej "było, jest i na wieki wieków pozostanie aktualne". Odpowiadając na pytanie ks. Profesor wyjaśnił: "Dzieje się tak z dwóch podstawowych racji: Ponieważ aktualność Niepokalanej nie ulega żadnemu przedawnieniu. Niepokalana była, jest i na wieki w królestwie niebieskim pozostanie Matką naszego najmiłosierniejszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa; pozostanie Matką nieba i ziemi, Królową aniołów, świętych i wszystkich istot królestwa niebieskiego. Dlatego też czciciele i rycerze Niepokalanej są tak aktualni w swoim statusie Rycerstwa Matki Najświętszej. Ale jest jeszcze głębsza racja. A mianowicie aktualność Rycerstwa Niepokalanej, aktualność życia i dzieła Niepokalanej wynika z faktu, że Pan Bóg... jest wieczną aktualnością... Jako wieczny nigdy się nie przedawnia... Misja Rycerstwa Niepokalanej jest niesamowicie ważna. Musimy wszystkim narodom ziemi głosić tę prawdę wszystkich prawd, że Pan Bóg istnieje i że On jest Praracją wszystkiego, co jest - mówił kaznodzieja".

Pola walki rycerza Niepokalanej

Zarówno św. Maksymilianowi, gdy zakładał MI, jak i Niepokalanej w Jej życiu ziemskim "chodziło o życie wieczne, życie niebiańskie, o Dom Boży" - zaznaczył ks. Guz w dalszej refleksji nad zadaniami rycerzy Niepokalanej dziś. Podkreślił, że Rycerstwo Niepokalanej będzie żywotne, jeśli owszem będzie dopomagać państwu i ludziom "w zdobywaniu tych laurów ziemskich, ale to nie jest pierwszy i najwyższy i najświętszy cel".

Ks. Profesor podzielił się swoim kapłańskim doświadczeniem, gdy błogosławił sportowców to widział tego efekty i choć można te "Boże interwencje" uznać za przypadek, to w odniesieniu do życia duchowego o przypadku nie może być mowy. "W każdym miejscu może zadziałać Pan Bóg przez Niepokalaną. Jeżeli słyszycie, że Kościół trzeba wesprzeć, księdza biskupa trzeba wesprzeć, ojców franciszkanów trzeba wesprzeć, to od razu zwracajcie się przez Niepokalaną, do wiecznie aktualnego Pana Boga, a On, mając wszechmoc, od razu podaruje wam, jako Bożym rycerzom, odpowiednie łaski. Ale pod warunkiem, że będziecie żyć aktualnością Boga Przenajświętszego, że nie uwierzycie iluzjom, ideologiom, mówiącym: Bóg się zestarzał, Bóg stracił swoją aktualność, albo: Bóg już nie działa na tym świecie. Wytrwajcie w tej godności rycerzy Niepokalanej. Nie martwcie się, że niektórzy mówią, że jesteście szaleńcami, bo o św. Maksymilianie też tak mówiono" - głosił ks. Tadeusz.

Oddanie ludzi sportu

W dniu dzisiejszym o. Mirosław Kopczewski oddał Niepokalanej wszystkich sportowców oraz tych, którzy opiekują się zawodnikami. We wstępnie zaznaczył, że w dniu, w którym Kościół wspomina św. Wawrzyńca, który zdobył laur świętości, dobrze jest oddać Niepokalanemu Sercu Maryi tych, którzy poświęcają wiele trudu, by sławić nasz naród i zdobywać wieńce zwycięstwa.

W prelekcji, która została wygłoszona po Mszy św. i zawierzeniu świata sportu Niepokalanemu Sercu Maryi podczas krótkiej adoracji, ks. prof. Tadeusz Guz ukazał św. Maksymiliana jako proroka nowych czasów, wzywającego do przeniknięcia wszystkich obszarów ludzkiego życia i działalności duchem Rycerstwa Niepokalanej. "Niepokalanów ma swój cel - przypomniał ks. profesor - to nie tylko bronić wiary, przyczyniać się do zbawienia dusz, ale w brawurowym ataku, nie pamiętając zupełnie o sobie, zdobywać dla Niepokalanej duszę po duszy, placówkę po placówce, zatknąć Jej sztandary na wydawnictwach dzienników prasy periodycznej i nieperiodycznej, agencjach prasowych, antenach radiowych, pałacach sztuki, literatury, teatrach, kinach, sejmach i senatach, słowem: wszędzie, po całym świecie - i dopilnować, by nikt nigdy nie zdołał tych sztandarów usunąć. Wtedy padną socjalizmy, komunizmy, herezje, ateizmy, masonerie i wszystkie inne podobne z grzechów płynące głupstwa" - zapewniał ks. Guz.

Całą misję rycerza Niepokalanej dziś sprowadził do starania się o uczynienie wszystkiego i wszystkich przyjaciółmi Boga. "Co w tej sytuacji czynić?" - pytał Profesor za św. Maksymilianem i odpowiadał: "Wskrzesić w sercach ludzkich iskrę nadziei, wzbudzić wiarę w lepszą przyszłość pod opieką Niepokalanej i pchnąć z odrętwienia do czynu... Po staniu się przyjacielem Boga, czynić wszystkich i wszystko przyjacielem Najwyższego".

ster/red.

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA