MARYJA!

Modlitwa
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Modlitwa

Modlitwa na Rok Kolbiański

Święty Maksymilianie Mario,
najwierniejszy synu Biedaczyny z Asyżu,
zapalony miłością Boga, szedłeś przez życie
praktykując cnoty heroiczne i spełniając święte dzieła apostolskie.

Zwróć swój wzrok na nas,
ponieważ jesteśmy Twoimi czcicielami
i polecamy się Twemu wstawiennictwu.

Opromieniony światłem Niepokalanej Dziewicy
pociągałeś niezliczone dusze do ideałów świętości,
wskazywałeś im rozliczne formy apostołowania
dla zwycięstwa dobra
i dla rozszerzenia Królestwa Bożego na całym świecie.

Uproś nam światło i siłę,
abyśmy mogli czynić dobro
i pociągać liczne dusze do Chrystusowej miłości.

Upodobniony do Boskiego Zbawiciela i zjednoczony z Nim,
osiągnąłeś tak wysoki stopień miłości bliźniego,
że dobrowolnie ofiarowałeś swoje własne życie jako świadectwo ewangelicznej miłości,
aby uratować życie współbrata więźnia.

Wstaw się do Pana o łaskę dla nas,
abyśmy owładnięci tym samym zapałem miłości
mogli świadczyć wiarą i czynem o Chrystusie wśród naszych braci
i dojść razem z Tobą do błogosławionego posiadania Boga w świetle chwały.

Amen.

NAJNOWSZE
WIADOMOŚCI


Czytaj wszystkie