MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak. - Odp.: kop. kalk. maszynopisu AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Niepokalanów, przed styczniem 1941 1

Poproszę o opinię w następującej sprawie:

Prokuratoria 3 w Niepokalanowie wymaga:

1. Ze względu na duży ruch, poświęcenia wiele czasu a raczej stałego urzędowania bez względu na to czy konfesjonał woła, czy kazanie przypada lub do chorego wzywają.

2. Nawet trzech a nie jednego urzędnika - zresztą w myśl Konstytucji.

3. Ze względu na obecną sytuację: a) bliższą znajomość prawodawstwa dotychczasowego i czujnego śledzenia coraz to nowych drobiazgowych przepisów w sprawie nabywania i b) znajomości języka niemieckiego, bo doświadczenie dotkliwie poucza, że łatwiej i skuteczniej załatwiać bezpośrednio niż przez urzędowych tłumaczy, którzy nie zawsze umieją a i chcą wiernie myśl przełożyć.

Stąd proponowałbym:

1. Br. Hieronima 4 na poborcę - zna język niemiecki (urodził się w Niemczech).

2. Br. Karola Boromeusza 5 na skarbnika - studiował buchalterię i prowadził ją w sklepie swego ojca.

3. Br. Pelagiusza 6 na szafarza - od szeregu lat z obowiązku referuje sprawy prawne, zna ustawodawstwo polskie, na którym też opierają się władze obecne i bez przerwy śledzi liczne powstające teraz przepisy.

Tytułem próby ci trzej od pewnego czasu praktykują te obowiązki i nieźle dają sobie radę, mimo wyjątkowo trudnych obecnie okoliczności.

Wreszcie - moim zdaniem - trochę nawet i za szkoda tych, co mają święcenia kapłańskie i wykształcenie teologiczne na pracę, w której na świecie dają sobie radę ludzie bez tych kwalifikacji, tym bardziej że są to w myśl naszych Konstytucji zajęcia "nie przełożonych" (praefecti) jak w oficynach, ale - choć przez kapitułę wybranych - to jednak tylko urzędników działających "mandante superiore" 7 i którzy są "ad nutum Superiorum amovibiles" 8.

Poproszę więc o swobodną opinię w tej sprawie celem dokładniejszego zorientowania się, jak tę sprawę obecnie urzędowo postawić.

br. Maksymilian Kolbe


"1" Wspomniani tutaj bracia zaczęli pełnić swe nowe obowiązki pod koniec 1940 r., np. br. Karol Marchewicz - od października tegoż roku.

"2" Rozesłane ojcom przed kapitułą konwencką.

"3" Zob. Pisma OMK, VII, 1117.

"4" Br. Hieronima Wierzbę.

"5" Br. Karola Boromeusza Marchewicza.

"6" Br. Pelagiusza Popławskiego.

"7" Na zlecenie przełożonego.

"8" Usuwalni według woli przełożonego.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA