MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak. - Druk.: RN 19/20 (1940/1941), okładka numeru okupacyjnego grudzień/styczeń 1940/1941, dokończenie na s. 24.

Niepokalanów, przed 8 XII 1940 1


W dzień święta Niepokalanego Poczęcia odprawi się - jak dorocznie - w Niepokalanowie Msza św. za wszystkich Dobrodziejów Niepokalanowa.

Obecny numer "Rycerza Niepokalanej" zmierza do tegoż ideału co i w latach ubiegłych: - jeszcze nie wszyscy Niepokalaną znają, jeszcze nie wszyscy dość Ją kochają, nie wszyscy darzą miłością taką, na jaką Ona zasługuje; a nawet znajdują się na kuli ziemskiej jeszcze dusze, które nic o Niej nie wiedzą lub poprzez przesądy i uprzedzenia uwarzają Jej miłość za przesadną. Zdobyć dla Niej serca wszystkich i każdego z osobna i tak dopomóc im do nawrócenia i uświęcenia duszy, przyczynić się do tego, by ta Królowa nieba coraz doskonalej stawała się także Królową i ziemi, uznaną i kochaną przez każde serce - oto cel "Rycerza Niepokalanej".

"Rycerza" może otrzymywać każdy, bez względu na stan materialny, wysyłamy go bowiem - jak i przedtem - każdemu, kto a sobie tego życzy, bez względu na to, czy i ile w zamian ofiarować może. Jako norma posłuży 1,50 zł rocznie. Kto prześle więcej, ten przyczyni się do jeszcze większego rozpowszechnienia sprawy Niepokalanej w duszach po świecie.

Ofiary przyjmujemy, bo ani stałych dochodów, ani jakichkolwiek kapitałów nie mamy i mieć nie chcemy. Sami ofiarowaliśmy dla Niej już wszystko i samych siebie, a całą naszą działalność zdobycia całego świata dla Niepokalanej opieramy jedynie na Opatrzności Bożej.

Ofiary najłatwiej można przekazać na nasze obecne konto pocztowe czekiem Warszawa Nr 2.059. W razie braku czeku od nas, można otrzymać czek czysty w każdym urzędzie pocztowym, a urzędnik wyjaśni, jak go wypełniać. Adres ten sam, co poprzednio: Administracja "Rycerza Niepokalanej", OO. Franciszkanie, Niepokalanów, poczta Teresin koło Sochaczewa.

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Wskazuje na to data ukazania się numeru pisma i analiza jego treści.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA