MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg. ms AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Niepokalanów, maj-lipiec 1940 1


Przed wojną praca w Niepokalanowie dzieliła się na 3 części: 1) cel, 2) środki i 3) pomoce. Obecnie zasadnicza różnica uwydatniła się w tym, że "pomoce" służące przedtem li tylko dla samowystarczalności wewnętrznej obsługują też ludzi spoza furty.

Skróty pozostały te same: więc kierownictwo pierwsze K 1 (jedynka) - MIN - obsługuje niepokalanowian; K 2 (dwójka) - MIP służy duszom polskim, a K 3 (trójka) MIM - (MI Mundiale - światowa) dopomaga wszystkim innym do poznania i coraz gorętszego miłowania Boga przez Niepokalaną.

Te trzy kierownictwa obejmują wszystkie dusze pod słońcem, zawierają cel Niepokalanowa jako Centrali MI (CMI) i tworzą wraz z kierownictwem 4 (czwórką) - prokuratorią, co służy środkami materialnymi - Administrację MI (AMI).

Co do środków - pozostało Studium środków (5), Produkcja (6), Reprodukcja (7), i Ekspedycja (8), czyli wedle pierwszych liter eSPeRE.

I cyfry "pomocy" nie uległy zmianom. Więc 9 - Narzędziowy, 10 - Kierownictwo miejsca, 11 - zdolność zmiany miejsca czyli Komunikacja i 12 - na razie zawieszone, z tym że stróże zostali przydzieleni do 1., a straż pożarna pozostała bez wyraźnego przydziału. W skrócie NaMKoB.

Okoliczności obecne wprowadziły jeszcze trzynastkę 13 - obóz wysiedlonych i 14 - schronisko Polskiego Czerwonego Krzyża.

Przy czym rozrosła się mleczarnia i pracuje na prawie kierownictwa ze skrótem dawniejszym IML. - Podobnie i żywnościowy, odzieżowy i sanitarny udzielają się też na zewnątrz i dlatego przekraczają granice K 1, co wyraża się ich obecnością na zebraniach kierowników.

Tak więc cyfra skrótu oznacza Kierownictwo, litera duża - początek nazwy działu, mała - poddziału. Skróty bez cyfry oznaczają nazwy ponadkierownicze 2.

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Pewne charakterystyczne zjawiska ówczesnego Niepokalanowa, jak np. rozwój mleczarni, działu sanitarnego itp. odpowiadają warunkom życia Niepokalanowa opisanym w listach z dnia 21 V 1940 i 16 VII 1940 - zob. Pisma IV, 774 i 777.

"2" Ostatnie dwa zdania własnoręczne.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA