MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN. Trzy karty jednostr. zapis. - Druk.: "Mały Dziennik" 8 XII 1937; przekład łaciński "Miles Immaculatae" 2 (1939) 36-37.

Niepokalanów, przed 8 XII 1937

Już sama nazwa "Milicja", "Rycerstwo Niepokalanej", wskazuje nam na jej istotę.

Celem każdego człowieka jest być Bożym przez Jezusa Pośrednika u Ojca, a Jezusowym - przez wszelkich łask Pośredniczkę, Niepokalaną. Dusze miłujące Niepokalaną w różnych czasach publicznie i prywatnie różnych używały słów na oznaczenie swojego oddania się Matce Bożej. Wszyscy pragną podkreślić możliwie najdoskonalsze oddanie się, chociaż w słowach i ich znaczeniu bezpośrednim istnieją pewne różnice. I tak: "sługa Maryi", "sługa Niepokalanej" może przywieść na myśl zapłatę, za którą pracuje służący. Nawet wyrażenie "dziecko Maryi" niektórym przypomina pewne prawne obowiązki matki względem dziecka. Nazwa "niewolnik z miłości" też nie wszystkim przypada do gustu, bo mimo wyjaśnienia, że to z miłości, jednak trudno im odpędzić myśli, że niewolnik wbrew swojej woli pozostaje w niewoli. Stąd inni wolą wyrażenie "rzecz i własność". Oczywiście wszystkie te nazwy i wszystkie inne w rzeczy samej jedno i to samo oznaczają i wszyscy ci, co ich a używają, pragną całkowitego oddania się Matce Bożej.

Istotą Rycerstwa Niepokalanej jest także być Niepokalanej pod każdym względem całkowicie. I stąd członkowie MI w akcie poświęcenia proszą Niepokalaną: "abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła za mną wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba".

Dusza więc należąca do Rycerstwa Niepokalanej przestaje się zbytnio niepokoić nawet o swoją wieczność. Uznaje, że wszystko, co od jej woli zależy, przychodzi z ręki Bożej przez Niepokalaną, a ze swej strony stara się uczynić wszystko, co może, by wolę Niepokalanej coraz doskonalej poznawać i coraz wierniej wykonywać, chociażby to kosztowało wiele cierpienia i ofiar 1.

Dusza do tego stopnia praktycznie oddana Niepokalanej nie może nie promieniować na otoczenie nawet bezwiednie. Lecz nie poprzestaje na tym, ale usiłuje zupełnie świadomie, także dołożyć wszelkich starań, by i innych dla Niepokalanej pozyskać, by i inni stali się jak ona. Stąd też modli się do Niepokalanej w akcie poświęcenia: "Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego bez żadnego zastrzeżenia do dokonania tego, co o Tobie powiedziano: Ona zetrze głowę twoją Rdz 3,15 jako też: Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie, abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego; albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają"; i dodaje: "Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza. Daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom swoim" 2.

I to pragnie osiągnąć kosztem własnym, kosztem własnej pracy, ofiary z tego, co posiada, ofiary ze siebie samej i to aż do przelania ostatniej kropli krwi.

Więc gotowa na użycie wszelkich godziwych środków, na jakie pozwala jej stan, warunki i okoliczności.

Jednym ze środków, ogromnie potęgującym wyniki wysiłków, to zjednoczenie pomiędzy podobnymi duszami, ażeby wspólnymi siłami zdążać do celu. Stąd też powstaje stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej, które nawet w swej najprostszej formie prawnej, nie wymagającej ściślejszej organizacji, już umożliwia duszom nie tylko korzystanie z udzielonych przez Stolicę Apostolską odpustów, ale także pogłębienie ideału Milicji Niepokalanej i stosowanie go w bieżących okolicznościach życia praktycznego. Poza tym przez Centralę mogą też nawzajem dzielić się swoimi poglądami i zamierzeniami 3.

Tak więc stawać się coraz bardziej Niepokalanej, starać się być Jej coraz doskonalej i to pod każdym bez wyjątku względem, starać się być Jej coraz intensywniej, aż do oświecenia, zagrzewania i zapalania otaczających dusz, do upodabniania ich do siebie, do zdobywania ich dla Niepokalanej, by i one stały się bezgranicznie Jej i to do zdobywania w ten sposób coraz więcej i więcej dusz, do zdobycia całego świata, a zdobycia w jak najkrótszym czasie, jak najprędzej, jak najprędzej; do pogłębiania tego ideału w duszach, które są i będą coraz bardziej i bardziej i niedopuszczenia, by ktokolwiek, chociażby na krótki czas, zdarł sztandar Niepokalanej z jakiejkolwiek duszy - oto zadanie rycerza Niepokalanej.

Tak stając się coraz bardziej Niepokalanej aż do rycerskiego zdobywania coraz szerszych mas dusz, a przez Niepokalaną stając się Jezusową i przez Niego stając się coraz doskonalej Ojca w niebie, dusza staje się coraz bardziej rycerzem Niepokalanej, coraz głębiej wnika w istotę Milicji Miepokalanej.

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" MD: "...chociażby to kosztowało wiele cierpienia, a nawet ofiary krwi".

"2" Wyrazów: "i dodaje: «Dozwól...» itd." - brak w MD.

"3" Tego akapitu brak w MD

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA