MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Niepokalanów, 1940 1


Milicja Niepokalanej zowie się Niepokalanej, gdyż jej członkowie oddają się Niepokalanej bez żadnych zastrzeżeń i pod każdym względem, bez żadnego wyjątku. Pragną być Jej i sługami, i dziećmi, i niewolnikami z miłości, i rzeczą, i własnością, i powolnymi narzędziami, i tym wszystkim, cokolwiek i kiedykolwiek miłość ku Niej jakiemukolwiek jeszcze kochającemu Ją sercu podsunie. Słowem, pragną być Jej pod każdym względem, Jej w całej rozciągłości tego słowa. Nie inaczej też myślały i te wszystkie kochające Ją serca, które pod rozmaitymi tytułami Jej się kiedykolwiek oddały i obecnie się oddają. Każde z nich pragnęło powiedzieć swej Pani, Królowej i Matce Najdroższej, że chce do Niej jak najdoskonalej należeć.

Nazywa się też Milicją, Rycerstwem, bo ci co tak się Niepokalanej całkowicie oddają, pragną zaznaczyć, że nie tylko co do zasięgu, ale także i co do natężenia tego oddania się przekreślają wszelkie granice, że pragną tak gorzeć coraz bardziej miłością ku Niej, by coraz więcej promieniować i na otoczenie, blaskiem swym rozświecić i żarem rozpalić jak najwięcej dusz, które w jakikolwiek sposób do nich się zbliżą; pragną świat cały i każdą duszę z osobna bez żadnego wyjątku dla Niepokalanej rycersko zdobyć i to jak najprędzej.

Litery MI, wyjęte z łacińskiej nazwy tej milicji: "Militia Immaculatae", służą za międzynarodowy skrót nazwy stowarzyszenia.

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Tekst podyktowany br. Arnoldowi Wędrowskiemu w 1940 r. - zob. oświadczenie tegoż z 7 IX 1957.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA