MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Niepokalanów, po sierpniu 1940 1


Jezus Chrystus Bóg-Człowiek, prawdziwy Bóg, druga Osoba Trójcy Przenajświętszej, Jej prawdziwym dzieckiem. Ona Jego prawdziwą Matką. On, zachowując swe czwarte przykazanie, czci Matkę swą, jest Jej czcicielem.

Syn nie przestaje być synem swej matki nigdy, tak i Jezus na wieki będzie Jej Synem, a Ona na wieki Jego Matką. On Jej czcicielem na wieki.

I On czcił Ją od wieków i czcić będzie na wieki. Nikt się do Niego nie zbliży, nie upodobni, nie zbawi, nie uświęci, jeśli Jej czcił nie będzie: ani anioł a, ani człowiek, ani inna istota. - Ona Królową wszechświata - Królową nieba i ziemi. W niebie wszyscy uznają Ją za swą Królowę. Piekło Jej b nienawidzi i przed Nią drży, a na świecie ileż to dusz jeszcze Jej nie zna albo znając za mało, albo nawet wespół z szatanami Jej nie czci - Jej nienawidzi.

W każdym czasie, w różnych miejscach kuli ziemskiej powstawały dusze, co miłością Jej zapalone, rozpalały tę miłość wokoło siebie. Zrzeszały się, by skuteczniej serca dla Niej zdobywać i poświęcały dla Niej całe swoje życie. Jedno z najmłodszych zrzeszeń tego rodzaju to Milicja Niepokalanej.

M. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Zob. Pisma VII, 1186, przyp. 1.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA