MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN. Jedna karta, jednostr. zapis.

Zakopane, 2-15 V 1939 1


Znany jest szeroko po świecie medalik Niepokalanego Poczęcia zwany także Cudownym Medalikem.

Jakie jego początki?

"Było to 27 listopada 1830 r. - stwierdza Katarzyna Labouré ... ...a drugie mieczem przebite"- s. 72-76 2.

Opis ten sporządzony został później z nakazu przewodnika duszy. Z początku bowiem roztropny spowiednik ks. Aladel nie dowierzał prawdziwości objawienia. Sam o tym tak pisze:

"Osoba, która miała to widzenie... którą Kościół zowie Ucieczką grzeszników"- s. 122-123.

Jak to wykonał, pisze tak w innym miejscu:

"Miałem sposobność widzieć się z arcybiskupem paryskim, ks. Jackiem Ludwikiem Quelen... postanowiłem przystąpić do dzieła"- s. 118.

Tak więc dopiero w czerwcu 1832 r. pojawiły się pierwsze medale. Pierwszego nadzwyczajnego nawrócenia przez ten medalik odstępcy od wiary Pradta był świadkiem sam ks. arcybiskup Quelen, który na medalika a wybicie zezwolił.

Posypały się liczne nawrócenia, tak że wkrótce słowo "cudowny" przywiązano do tego medalika. Już w pierwszych miesiącach miliony medali rozeszło się po świecie i wytwórnie nie mogły nastarczyć produkcji.

I mnie się też wydarzył wypadek dość dziwny w roku 1920 3.

W szpitalu w Zakopanem, gdzie przez jakiś czas byłem kuracjuszem i kapelanem, dogorywała niewiasta. Przygotowała się już na śmierć, ale z wielkim bólem wspominała o mężu, o którego nawróceniu już zupełnie zwątpiła. Przyjechał on właśnie. Starałem się podsuwać mu odpowiednią lekturę, rozmawiać na temat religii, ale w odpowiedzi usłyszałem: "Dla mnie potrzeba jaśniejszych dowodów", a do czytania poważniejszych książek wcale się nie kwapił. Gdy na odjezdne przyszedł mnie pożegnać, zrobiłem ostatni wysiłek. Wręczyłem mu Cudowny Medalik, przyjął. Następnie zaproponowałem spowiedź. "Nie jestem przygotowany, nie! absolutnie nie!" - padały słowa, potem zgięły się kolana i rzewna odbyła się spowiedź.

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Teksty z tą datą podyktował św. Maksymilian w czasie odpoczynku w Zakopanem w dniach 2-15 V 1939 br. Pelagiuszowi Popławskiemu, stenotypiście.

"2" Stenotypista według podanej tutaj dyrektywy Autora miał przepisać odpowiednie strony z książki ks. Edmunda Crapeza, Chwalebna Katarzyna Labouré (tłumaczenie z francuskiego), Warszawa 1913.

"3" Szersze omówienie tej sprawy znajduje się w artykule pt. Bez jaśniejszych dowodów - zob. Pisma VI, 959.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA