MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Niepokalanów, 5-20 VIII 1940 1

"Nieba i ziemi Królowa" a


Część pierwsza - (Boża)
I, II, III, IV - dzieje


I

1. Życie Boże (miłość)


II

2. Niepokalana przed przyjściem na świat

3. Niepokalana za ziemskiego życia

4. Niepokalana poprzez wieki

5. Cudowny Medalik

6. Nawrócenie Ratisbonne"a


Łaski pełna (dogmat). Niepokalanie (bez grzechu) poczęta


7. Objawienie w Lourdes. "Niepokalane Poczęcie" = Boża doskonałość. Jej Imię.


III

8. Kimże Ona?


IV

9. Pośród swych dzieci


"1" Teksty z tą datą były podyktowane stenotypiście br. Arnoldowi Wędrowskiemu w czasie urlopu odpoczynkowego 5-20 VIII 1940. w Niepokalanowie (w niepokalanowskim Domu Zdrowia, czyli tzw. Lasku).

"2" Prowizoryczny plan książki o Niepokalanej, jaką Święty zamierzał już dawno napisać - zob. Pisma II, 405. Pilne zajęcia nie pozwalały jednak na wykonanie tego zamiaru. Otrzymawszy od władz zakonnych formalne polecenie (zob. Pisma IV, 700) - zabrał się do dzieła częściowo w czasie kuracji w Zakopanem w maju 1939 r., a częściowo podczas następnego odpoczynku w sierpniu 1940 r. w Niepokalanowie.
Jest rzeczą interesującą, jak powstawała książka o Niepokalanej, a raczej - ponieważ dzieło nie zostało ukończone - jak św. Maksymilian opracowywał materiał na wspomnianą książkę. Opowiada o tym stenotypista, br. Arnold Wędrowski, w Oświadczeniu dotyczącym materiału na książkę o Niepokalanej z 7 IX 1957: "O. Maksymilian zasadniczo dyktował tekst chodząc po celi. Robił częste przerwy, zastanawiał się, a raczej wznosił myśl ku Niepokalanej, bo w tych chwilach przystawał i jakby się wpatrywał w dal. Bardzo często przyciskał prawą ręką różaniec do serca. Od czasu do czasu były robione przerwy na trzy Zdrowaś MaryjoChwała Ojcu w postawie klęczącej z czołem przy podłodze, gdyż jak często mawiał: Napiszemy o tyle, o ile sama Niepokalana zechce, więc musimy Ją o to prosić".
Praca nad książką została przerwana przez aresztowanie 17 II 1941. W skład książki miały wejść artykuły 1170-1200.
Materiał na książkę został ułożony według porządku, nakreślonego przez Świętego i siłą rzeczy porządek chronologiczny musiał w tym wypadku ustąpić na dalszy plan.

"3" Wiersz ten został opuszczony przez RN.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA