MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.

Niepokalanów, przed majem 1939 1


- Matka Boża

- Niepokalanie Poczęta (Poczęcie)

- Pośredniczka Łask (z litanii, z godzinek)

- Wniebowzięta

- Wszystkie doskonałości razem 3 wzięte tylko skończone

- (Nadczłowiek)

- Gratia et creatio


Omnis actio propter reactionem

Reactio Fructus actionis

Deus Pater: Principium primum et Finis ultimus

Immaculata: Gratia plena; nihil deest gratiae

Gratia eadem via a Patre per Filium (Christum, "Ego mittam") per Spiritum Sanctum (Immaculatam)

Reactio inversa a creatura per Immaculatam (Spiritum Sanctum) et Christum (Verbum) ad Patrem

Actio ac reactio = amor = gratiae, bona opera


Immaculata okrętem przez nieskończoność

Omni momento (potius semper) Pater generat Filium sine Matre (Mater supponit imperfectionem fructus) et ex Patre

per Filium procedit Spiritus Sanctus = vita Divina, exemplar omnis actionis maxime vitalis

et Filio


Fructus Amoris Dei erga Beatam Virginem est Iesus Christus

Fructus Amoris Dei erga Beatam Virginem est omnis homo-Deus


"1" Są to myśli do nr 1167, 1177 itp. Trudno zresztą z całą pewnością ustalić datę pozycji.

"2" Z nie wykończonego szkicu wyjęto kilka zdań o pełniejszej konstrukcji. Sformułowania łacińskie pozostawiono nie przetłumaczone, ponieważ ich siła leży w oryginalnej - łacińskiej terminologii, której nie da się należycie przetłumaczyć. Pominięto wykres graficzny (szkic), próbujący przedstawić prawo akcji i reakcji w obrębie Trójcy Przenajświętszej i Jej relację do stworzenia.

"3" W oryginale wyraz podkreślony dwukrotnie.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA