MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak. - Odp.: ms powiel. EN 19 II 1939.

Niepokalanów, przed 19 II 1939


Wszyscy w Niepokalanowie wiedzą, że kierownictwo MIN-u służy im we wszystkim i że kieruje nim sam O. Gwardian, a zastępuje go O. Wikary.

Czemu nazywa się MIN-em? I to wie każdy: bo to MI Niepokalanów, mieszkańców Niepokalanowa. Po tośmy bowiem tylko przyszli do zakonu, by się uświęcić. Jeśli uświęcenie jest dziełem łaski, Pośredniczką zaś wszelkich łask - Matka a Najświętsza, a tezą franciszkańską - Jej b przywilej Niepokalanego Poczęcia i nawet nazwa Jej - jak sama stwierdziła w Lourdes - Niepokalane Poczęcie, to już chyba nie potrzebujemy więcej szukać, tylko trzeba nam starać się o nawrócenie i uświęcenie swoje i innych pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej; to zaś jest celem MI. Słusznie więc, zwłaszcza w Centrali "Milicji Niepokalanej", zaczynamy od siebie, od MI niepokalanowian. Toteż kierownictwo to jest pierwsze, ma w skrócie cyfrę 1.

Jak jest zbudowane?

Rozróżnijmy tu głowę od członków. W głowie zaś organem pomocniczym przełożonego jest tu sekretariat. Ma on na celu prowadzenie ewidencji stanu prawnego i rzeczywistego, projektowanie lub opiniowanie spraw na tej podstawie, a także załatwianie formalności. Dzieli się rzeczowo na 3 części:

1. ruch osobowy,

2. sprawy prywatne,

3. sprawy pracy.

Sekcja ruchu osobowego załatwia formalności związane ze wstąpieniami (czy wydalaniami), wystąpieniami, przyjazdami i wyjazdami; jako też formalności wynikłe ze stosunku prywatnego Braci do władz tak administracyjnych państwowych, jak wojskowych, a także duchownych (jak świadectwa moralności - testimoniales) itp.

Prywatne sprawy rzeczowo dzielą c się jeszcze na 3 sekcje, tj. a) sprawy zakonnościowe, b) sprawy umysłowe i c) sprawy materialne.

Zakonnościowa sekcja sprawdza na podstawie przepisów i regulaminów prawność czynności wątpliwych, np. czy to powody nieobecności na rozmyślaniu, czy w kaplicy, czy w refektarzu itp. Opiniuje też projekty regulaminów uzgadniając je z ogólnymi wytycznymi i przepisami ogólniejszymi.

Sekcja spraw umysłowych projektuje i opiniuje na podstawie posiadanych ewidencji w sprawach dokształcających Braci; prowadzi też kursy dokształcenia ogólnego.

Sekcja zaś dla spraw materialnych reguluje sprawy mieszkaniowe, miejsc w refektarzu i kaplicy, prowadzi ewidencję spraw zdrowotnych itd.

Wreszcie sekcja pracy prowadzi ewidencje zajęć Braci tak stałych jak i czasowych, projektuje i opiniuje w sprawach zmian pracy i przydziałów, "pospolitych ruszeń" itd.

Sekretariat przygotowuje w ten sposób sprawy dotyczące w jaki bądź sposób Braci do decyzji O. Wikaremu, który sprawy ważniejsze przedkłada O. Gwardianowi do decyzji.

Tyle o głowie; o członkach innym razem.

Maksymilian Kolbe


Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA