MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak. - Odp.: redakcja pierwsza: Niepokalanów 30 IV 1937. Ms powiel. AN. Jedna karta dwustr. zapis.; redakcja druga: Niepokalanów 1 II 1939. Kop. kalk. maszynopisu AN. Dwie karty jednostr. zapis. Poniżej tekst w redakcji drugiej, zmienionej i ulepszonej po dwuletniej praktyce.

Niepokalanów, 1 II 1939


Maryja!

1. Gdy jakiś gość pragnie zwiedzić Niepokalanów, wtedy brat furtian zawiadamia o tym o. gwardiana.

2. Jeśli kto z braci otrzyma polecenie wprost od o. gwardiana lub przez sekretariat oprowadzenia gościa, powinien zaraz zapytać się, czy danego gościa oprowadzić pobieżnie, ogólnie czy też szczegółowo.

3. Przed udaniem się do furty należy oglądnąć, czy habit ma się czysty (załatany może być), można też umyć ręce i twarz - jeśli zajdzie tego potrzeba.

4. Przychodząc do furty należy zgłosić się najpierw do brata furtiana i zapytać go jeszcze o potrzebne szczegóły.

5. Gdy brat furtian wpuszcza gościa do klasztoru, wówczas gość zwykle mówi "Pochwalony..." i czasem podaje rękę. Należy wtenczas odpowiedzieć, podać rękę (jeśli jest ksiądz, zwłaszcza starszy, ucałować rękę) i przedstawić się: br. NN...

6. Przy maszynach szczegółów nie wyjaśniać, zwłaszcza gdy się dokładnie nie wie. Przy oprowadzaniu szczegółowym w czasie pracy można poprosić brata pracującego, by szczegóły objaśnił.

7. Będąc w administracji można poprosić o pokazanie kont, nawet konto tego, kogo się oprowadza, jeśli jest prenumeratorem naszych pism i jeśli sobie tego życzy.

8. Gdy oprowadza się kogoś w niedzielę i przy objaśnianiu odkryje się maszynę, po skończeniu należy maszynę nakryć.

9. Podczas oprowadzania należy zachować się pokornie, układnie i grzecznie.

10. Rozmowę z rzeczy ziemskich kierować na rzeczy Boże i starać się mówić o naszej najtroskliwszej Opiekunce - Niepokalanej, ale roztropnie, by nie razić gościa.

11. Prowadzona rozmowa może być treściwa, tzn. nie rozwodzić się nad każdą rzeczą zbyt długo, lecz w krótkich i zwięzłych słowach sprawę omówić.

12. Wspomnieć też można o propagandzie "Rycerza" i o "Milicji Niepokalanej", a w razie życzenia wpisać do Milicji.

13. Nie zniecierpliwiać się gościem nudzącym i natrętnym, a także oprowadzanemu nie dać odczuć jakiegoś lekceważenia.

14. Podziwiającemu Niepokalanów przedstawić, że nie my tu robimy coś wielkiego, lecz Niepokalana przez nas nieudolnych, mogących tylko psuć Jej sprawy, swoje dzieło prowadzi, ale robić to oględnie.

15. Zasadniczo posiłków nie wydaje się. W razie potrzeby zwrócić się do sekretariatu dyrekcji.

16. We wszelkich trudnościach przy oprowadzaniu, jak: udzielenie posiłku itp. należy zwracać się do sekretariatu dyrekcji.

17. Na pytania w sprawach pieniężnych odpowiadać ogólnikowo: - przepraszam, ale tą sprawą zajmuje się właściwie kto inny, dlatego dokładnie nie mogę poinformować.

18. Przy pożegnaniu osobie inteligentnej można podać rękę. Księdza, zwłaszcza starszego, pocałować w rękę, innym powiedzieć tylko "Pochwalony..."

19. Po skończonym oprowadzaniu zawiadomić o tym sekretariat dyrekcji i udać się do pracy w swoim dziale.

20. Po oprowadzeniu szczegółowym przypomnieć furtianowi i poprosić gościa o wpisanie się przy furcie do książki pamiątkowej (jeśli jest gościem wyjątkowym).


I. Przy oprowadzaniu pobieżnym, po działach:

Kaplica

Introligatornia

Drukarnia płaska

Z ulicy: tartak, stolarnia

Stereotypia

Drukarnia miesięczników

Ekspedycja miesięczników

Adresowy miesięczników

Elektrownia


II. Przy oprowadzaniu ogólnym, po działach:

Kaplica

Introligatornia

Drukarnia płaska

Pralnia

Administracja

Stolarnia

Tartak

Kuźnia

Chemigrafia

Mechaniczny

Drukarnia miesięczników

Stereotypia

Zecernia

Ekspedycja miesięczników

Adresowy miesięczników

Drukarnia dziennika

Ekspedycja dziennika

Elektrownia


III. Przy oprowadzaniu szczegółowym trzymać się mniej więcej takiego porządku:

Kaplica (pomodlić się prywatnie)

Krawczarnia

Introligatornia

Drukarnia płaska

Pralnia

Administracja

Stolarnia

Tartak

Budowa

Znaczkarnia

Ekspedycja korespondencji

Mechaniczny

Kuźnia

Chemigrafia

Redakcja - dalekopis

Kaplica braci i refektarz (jeżeli tam braci nie ma)

Drukarnia miesięczników

Stereotypia

Zecernia

Ekspedycja miesięczników

Adresowy miesięczników

Drukarnia dziennika

Ekspedycja dziennika

Adresowy dziennika

Straż

Elektrownia

br. Maksymilian Maria Kolbe
gwardian


Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA