MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. - Odp.: ms powiel. EN 5 II 1939.

Niepokalanów, 1 I 1939


Maryja!

1. Z pism Studium mogą korzystać wszyscy potrzebujący.

2. Studium czynne jest w dni powszednie w godzinach pracy, a w niedzielę w godzinach od 10 do 12 a.

3. W Studium obowiązuje milczenie.

4. Przyszedłszy do Studium należy zgłosić się do br. sekretarza, poprosić o potrzebne czasopisma i zająć miejsce przy stole przez niego wyznaczonym. Po skończeniu zostawić uporządkowane pisma na stole.

5. Samemu nie można brać pism ze stołów i szaf lub też wkładać na miejsca.

6. Niedozwolone jest załamywanie czasopism, robienie w nich notatek, wycinków, lub zabieranie luźnych kartek dodatkowych.

7. Zasadniczo z czasopism można korzystać tylko w Studium. W wyjątkowych wypadkach wypożycza się czasopisma bieżące na przeciąg 24 godzin.

8. Nie można dawać wypożyczonych czasopism komuś innemu bez wiedzy Studium.

9. Nie wolno bez pozwolenia o. gwardiana wynosić (wywozić) wypożyczonych pism poza obręb Niepokalanowa.

br. Maksymilian M-a Kolbe


Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA