MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Niepokalanów, przed styczniem 1938


Maryja

Quidquid est vel est Deus vel a Deo.

In Sanctissima Trinitate Deus Pater a vel a Patre.

Actioni omni reactio aequalis et contraria.

Pater per Filium et Spiritum Sanctum solum agit.

Filius incarnatus est Iesus Christus.

Spiritus Sanctus quasi incarnatus est Immaculata.

In Patre una persona et ina natura.

In Iesu Christo una persona et duae naturae.

In Immaculata duae personae et duae naturae, sed quam strictissima unio.

In anima iusta est Spiritus Sanctus; ergo in iustissima Immaculata est quam perfectissime Spiritus Sanctus. Immaculata non solum est immaculate concepta sed et Immaculata Conceptio (Lourdes). - Inde Spiritus Sanctus tanto perfectissime in Ea regnat.

Omnis actio a Patre per Iesum et Immaculatam in animas, et reactio ab animabus per Immaculatam et Iesum ad Patrem.

Inter Patrem et Iesum, et inter Iesum et Immaculatam est perfecta unio; solum inter Immaculatam et animas multa sunt perficienda.

Ideo M.I.; frequens locutio de Immaculata; et cogitatio et narratio, et auditio 1 de Ea.

Immaculata est Mediatrix omnium gratiarum quia est Spiritus Sancti, ex unione intimissima vitali cum Spiritu Sancto. - Et ideo per Eam ad Iesum et Patrem.

Causa Immaculatae est mysterium stricte dictum quia Mater Dei et Deus est infinitus cum mens nostra sit finita.

P. Maximilianus M-a Kolbe


Przekład polski

Maryja
Niepokalana

Cokolwiek istnieje - albo jest Bogiem, albo pochodzi od Boga.

W Trójcy Przenajświętszej Bóg jest Ojcem albo pochodzi od Ojca.

Każdej akcji odpowiada równa i przeciwna reakcja.

Ojciec działa tylko przez Syna i Ducha Świętego.

Syn wcielony jest Jezusem Chrystusem.

Niepokalana jest jak gdyby wcielonym Duchem Świętym 3.

W Ojcu jest jedna osoba i jedna natura.

W Jezusie Chrystusie jest jedna osoba, a dwie natury.

W Niepokalanej - dwie osoby i dwie natury, lecz jako najściślej zjednoczone 4.

W sprawiedliwej duszy przebywa Duch Święty; więc w najsprawiedliwszej Niepokalanej Duch Święty przebywa jak najdoskonalej. Niepokalana jest nie tylko niepokalanie poczęta, lecz również Niepokalanym Poczęciem (Lourdes). Stąd Duch Święty króluje w Niej w jak najdoskonalszym stopniu.

Wszelka akcja od Ojca przez Jezusa i Niepokalaną do dusz, a wszelka reakcja idzie od dusz przez Niepokalaną i Jezusa do Ojca 5.

Między Ojcem a Jezusem i między Jezusem a Niepokalaną istnieje doskonałe zjednoczenie; jedynie między Niepokalaną a duszami jest wiele do zrobienia.

Stąd MI; częste mówienie o Niepokalanej; i myślenie, i opowiadanie, i słuchanie o Niej.

Niepokalana jest Pośredniczką łask wszelkich, ponieważ należy do Ducha Świętego, co wynika z jak najbardziej wewnętrznego, życiodajnego zjednoczenia z Duchem Świętym. - I dlatego przez Nią do Jezusa i Ojca.

Sprawa Niepokalanej jest ścisłą tajemnicą, ponieważ Maryja jest Matką Boga, a Bóg jest nieskończony, podczas gdy umysł nasz jest skończony.

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Wyraz trudno czytelny; lekcja prawdopodobna.

"2" Szkic do artykułu pt. Immaculata - zob. Pisma VII, 1136.

"3" To śmiałe sformułowanie myśli należy rozumieć w świetle następnych zdań.

"4" Zdanie to należy rozumieć w świetle innych rozważań o roli Niepokalanej. Jasną jest rzeczą, że Najświętsza Maryja Panna ma jedną naturę i jedną osobę.

"5" Tę myśl rozwija w innym miejscu: "Tak jak łaska spływa na nas od Ojca przez Syna i Ducha Świętego, tak słusznie owoce tej łaski wstępują od nas do Ojca w porządku odwrotnym, tj. przez Ducha Świętego i Syna, czyli Niepokalaną i Pana Jezusa. Jest to prześliczny pierwowzór akcji i reakcji" - zob. Pisma III, 560; także VII, 1133, przyp. 2.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA