MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Niepokalanów, przed styczniem 1938 1


- Deus - amor Sui et creaturae factibilis factae

- Creatura - amor sui (nihil znak nieskończoności) et Creatoris (ex perfectionibus finitis)


- Deus amat creaturam finitam ex Se infinito

- Creatura amat Deum infinitum ex se finito, quia finita facta ergo Factorem agnoscit et amat


- Deus amat Se infinitum, creaturam finitam et qua finitam seu finitudinem; creatura amat finitudinem, perfectionem finitam qua receptam - suum nihil amat, quia hoc veritas


- Pater Principium in caelis, a quo omnis paternitas nominatur (in coelo et in terra)


In ordine physico prawo przemiany fizycznej zwycięża

In ordine supernaturali prawo przemiany nadprzyrodzonej a zwycięża


"1" Notatki poniższe można również uważać jako szkic do artykułu pt. Immaculata - zob. Pisma VII, 1136.

"2" Z nie wykończonych notatek wyjęto kilka pełniejszych zdań, nie tłumacząc ich z jęz. łacińskiego, ponieważ siła tych wyrażeń leży w terminologii łacińskiej, czego jęz. polski nie oddaje. Pominięto również wykres (szkic), w którym Autor usiłuje przedstawić graficznie prawo akcji i reakcji w zastosowaniu do Trójcy Świętej i stworzenia.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA