MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Trzy karty: dwie dwustr., jedna jednostr. zapis.

Niepokalanów, przed styczniem 1938 1


- Od Ojca Przedwiecznego wszystko pochodzi i do Niego wraca przez Syna (Chrystusa) i Ducha Św. (Niepokalaną) 2.

- Każda chwilka (istnienie, czynność) w zjednoczeniu z Niepokalaną, a ponieważ Jej zjednoczenie z Jezusem i Jezusa z Bogiem Ojcem jest najdoskonalsze, więc przez zjednoczenie z Nią jesteśmy zjednoczeni z Jezusem i Ojcem Niebieskim.

- To zjednoczenie nie polega na uczuciu, ale jest aktem woli raz uczynionym i nie odwołanym, choćby kto o nim nic nie myślał.

- By w praktyce nie sprzeciwiać się temu oddaniu, dobrze ponawiać je a często: "Maryja".

- Na twarz przed Niepokalaną.

- Na intencję podziękowania Ojcu Przedwiecznemu, Synowi Bożemu, Duchowi Przenajświętszemu i całej Trójcy Przenajświętszej za wszystkie łaski, co były, są i będą udzielone Niepokalanej.

- Każda łaska jest owocem miłości Ducha Przenajświętszego i Niepokalanej.


- Łaski - Owoc Chrystus i przybrani synowie Boży

- Dary nasze


Bóg Ojciec znak nieskończoności Chrystus znak nieskończoności Życie Trójcy Przenajświętszej -

Duch Św. - pełność łaski się przelewa na nas

Niepokalana skończona z Ducha Przenajświętszego miłości ku Niej

My skończeni i okaleczeni nie odpowiadamy, jak powinniśmy.

Bóg Ojciec... znak nieskończoności Chrystus... znak nieskończoności

Niepokalana skończona, czysta, nieskalana

My - okaleczeni, nieczyści b


- Stałej miłości Boga ku Niepokalanej owocem jest Jezus i Jego mistyczne członki, dusze ludzkie odrodzone w Nim z Ojca i Jej (Ducha Przenajświętszego).

- Ojciec odwiecznie rodzi Syna, a Duch Przenajświętszy pochodzi od Obydwu.

- Coraz bardziej być Jej, pogłębiać należenie do Niej, i stąd coraz bardziej dawać swobodę skrzydłom miłości, zwłaszcza ku Przenajświętszemu Sercu Pana Jezusa i dowodom Jego miłości. Łono Niepokalanej, żłóbek, dziecięctwo w objęciach i pod okiem Niepokalanej, życie ukryte w domku nazaretańskim, gorliwość apostolska, cierpliwość w prześladowaniu, ubóstwo itd., i śmierć na krzyżu, i Zmartwychwstanie, i Eucharystia.

- Niepokalanów to domek nazaretański. Ojcem - Bóg Ojciec, Matką i Panią domu to Niepokalana, pierworodnym Synem a naszym Bratem - to Brat Pan Jezus w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza. Wszyscy zaś młodsi bracia starają się naśladować starszego w miłości i czci ku Bogu i Niepokalanej wspólnym naszym rodzicom, a od Niepokalanej uczą się kochać Boskiego starszego Brata; Pierwowzór, Ideał świętości, który raczył z nieba zstąpić, wcielić się w Niej i zamieszkać z nami w Tabernakulum.

- Cały świat jest wielkim Niepokalanowem, gdzie też Ojcem Bóg, Matką Niepokalana, Starszym Bratem Pan Jezus w tylu tabernakulach po świecie, a młodsi bracia to ludzie. - I Niebo to Niepokalanów, bo i tam ten sam Ojciec i Matka, i starszy Brat z ciałem.

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Myśli naszkicowane do artykułu pt. Immaculata - zob. Pisma VII, 1136.

"2" Od VIII w. coraz częściej spotykamy wypowiedzi teologów, że wszelkie dobro, które otrzymujemy od Boga, przechodzi przez ręce NMP (por. A. Stolz OSB, Die Mittlerin aller Gnaden, w: Katholische Marienkunde, Bd. II, Paderborn 1952, 246). Obecnie upowszechniło się przekonanie, że Matka Najświętsza może uprosić nam u Boga każdą łaskę, a niektórzy teologowie nawet sądzą, że nie otrzymujemy łask bez Jej wstawiennictwa (por. np. Ch. Pesch SJ, Die selige Jungfrau Maria die Vermittlerin aller Gnaden: Eine theologische Untersuchung, Freiburg Br. 1923, 53; G. Roschini OSM, Mariologia, vol. II, p. 1, Romae 1947, 395). Bardzo rzadko natomiast spotyka się w teologii twierdzenie, że Maryja pośredniczy w przekazywaniu Bogu wszystkich darów duchowych, jakie ludzie mogą Mu ofiarować (tzw. "pośrednictwo wstępujące" w odróżnieniu od wyżej scharakteryzowanego "pośrednictwa zstępującego"). Św. Maksymilian opowiada się za obu formami pośrednictwa Matki Bożej.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA