MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak. - Druk.: RN 15 (1936) 356-357.

Niepokalanów, przed grudniem 1936 1


Na okładce każdego zeszytu "Rycerza Niepokalanej" i polskiego, i japońskiego, i włoskiego widnieje po lewej stronie postaci Niepokalanej literą "M", a po prawej "I".

Co oznaczają te litery?

"MI" to skrót międzynarodowy nazwy "Milicja Niepokalanej", ale w języku łacińskim, czyli "Militia Immaculatae". Skrót wzięto z języka łacińskiego, bo to język kościelny i stąd poniekąd nadnarodowy.

Skrót "MI" zawiera całą istotę Stowarzyszenia Milicji Niepokalanej.

Jest ono bowiem przede wszystkim "I" to jest Immaculatae, czyli Niepokalanej. Ideałem każdego z członków - to być Niepokalanej, być Jej sługą i dzieckiem, i z miłości niewolnikiem, i rzeczą, i własnością, i pod każdą, każdą nazwą, jaką tylko miłość ku Niej wymyśliła, lub kiedykolwiek wymyśleć zdoła - Jej; być Jej pod każdym względem i to na całe życie i śmierć, i wieczność. A być Jej bezgranicznie, nieodwołalnie, na zawsze. I coraz bardziej, coraz doskonalej stawać się Jej, upodabniać się do Niej, jednoczyć się z Nią, stawać się jakby Nią samą, by Ona coraz więcej duszę opanowywała, owładnęła nią zupełnie i w niej, i przez nią Ona sama i myślała, i mówiła, i miłowała Boga i bliźnich, i - działała. Oto ideał: stać się Jej, Niepokalanej, Immaculatae - "I".

Kto tak coraz doskonalej staje się Jej, ten też coraz bardziej promieniuje na otoczenie i pobudza innych do poznawania Niepokalanej coraz doskonalszego, do umiłowania Jej coraz gorętszego, do zbliżenia się do Niej coraz większego i do oddania się Jej, aż do zupełnego stania się tak samo bezgranicznie - Jej. Taka dusza, własność Niepokalanej, zdobywa coraz więcej innych dusz dla Niej i to wszelkimi godziwymi środkami i staje się Niepokalanej, już nie tylko własnością, ale i Rycerzem, Rycerką, Miles - "M".

Oto znaczenie "M" i "I", czyli skrótu "MI".

Niechaj każde spojrzenie na okładkę "Rycerza Niepokalanej" nam o tym przypomni.

Maksymilian Kolbe


"1" Zamieszczone w numerze grudniowym z 1936 r.

"2" Właściwie tytułu nie ma; na początku tekstu reprodukowano tylko odznakę Rycerstwa Niepokalanej z inicjałami MI (Militia Immaculatae) oraz sztandar stowarzyszenia z tymi samymi inicjałami, niesiony przez chorążego w towarzystwie grupy osób różnych stanów, oddających hołd Niepokalanej.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA