MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak. - Odp.: ms powiel. "Z życia Niepokalanowa" 28 XI 1936

Niepokalanów, 21 XI 1936

SEKRETARIAT DYREKCJI

1. Cel: Współdziałać z Dyrektorem względnie jego zastępcą w podnoszeniu wydajności jego pracy, przez wyręczanie go w niekierowniczych czynnościach i ułatwianie mu warunków pracy.

2. Sposoby:

1) Przygotowywanie do decyzji przez:

a) zbieranie opinii zainteresowanych i rzeczoznawców,

b) referowanie przygotowanych spraw.

2) Ogłoszenie decyzji.

3) Ewidencja i archiwizowanie a decyzji Dyrekcji.

3. Podział Sekretatiaru:

1) Sekretarz ogólny: Br. Kamil, zastępca Br. Wawrzyniec, tel. 44.

2) Sekcja osobowa: Br. Bernard, Br. Teofil, Br. Onufry, Br. Benedykt, tel. 43.

Zakres pracy: Referowanie korespondencji przyjęciowej prywatny stosunek do władz i wojskowości (meldunki), projekty i ewidencja przydziałów w pracy i poza nią.

3) Sekcja organizacyjna: Br. Wawrzyniec.

Zakres pracy: Projektowanie i referowanie usprawnień.

4) Sekcja budowlana: Br. Błażej.

Zakres pracy: Projektowanie i referowanie planów i spraw budowlanych.

Wszystkie sprawy do Sekretariaru idą zasadniczo przez Dyrekcję.

br. Maksymilian M-a Kolbe
gwardian


Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA