MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak. - Odp.: ms powiel. "Z życia Niepokalanowa" 21 XI 1936

Niepokalanów, 21 XI 1936


W stopniowym wprowadzaniu zmian w kierunku usprawnienia działalności Niepokalanowa jako Centrali MI zostanie ogłoszony szereg ustaw.

DYREKCJA NIEPOKALANOWA

1. Dyrekcja jest organem wykonawczym.

2. Należą do niej kierownicy instancji czynnych, a nie przygotowawczych, jak Nowicjat i Małe Seminarium Misyjne.

3. W skład Dyrekcji wchodzą:

1) O. Gwardian

2) Wiakry I

3) Wikary II

4) Kierownik Studiów

5) Kierownik MIN (dla Niepokalanowa)

6) Kierownik MIP (dla Polaków)

7) Kierownik MIM (dla świata)

8) Prokurator

9) Kierownik Produkcji

10) Kierownik Reprodukcji

11) Kierownik Ekspedycji

12) Kierownik Zdolności Działania

13) Sekretarz Dyrekcji


4. Niniejszym mianuje się następujących członków Dyrekcji:

Kierownik Studiów - O. Marian

" MIN - O. Maksymilian

" MIP - O. Pius

" MIM - O. Marian

" Produkcji - O. Marian

" Reprodukcji - Br. Efrem

" Ekspedycji - Br. Samuel

Zdolności Działania - Br. Salezy

Sekretarz Dyrekcji - Br. Kamil


5. W związku z powyższym znosi się Facultates habituales delegatae Wikarych z dn. 18 IX br.

br. Maksymilian M-a Kolbe
gwardian

Ustawa II

DO DYREKCJI NALEŻĄ:

1. Studium6. Produkcja

2. MIN7. Reprodukcja

3. MIP 8. Ekspedycja

4. MIM9. Zdolność Działania

5. Prokuratoria 10. Sekretariat Dyrekcji

DO STUDIUM NALEŻY:

Źródła (Biblioteka) i Studium

Lokal Biblioteki

Wszystkie Redakcje i Centrala Maszyn Korespondencyjnych

Kierownik: O. Marian, zastępca: O. Pius

Lokal sekretariatu "Rycerzowego", tel. 25

DO REPRODUKCJI NALEŻĄ:

Wydział Graficzny i Drukarski

Kierownik: Br. Efrem, zastępca: Br. Rufin

Lokal Chemigrafii, tel. 20

DO EKSPEDYCJI NALEŻĄ:

Wydział Adresowy i Wysyłkowy

Kierownik: Br. Samuel, zastępca: Br. Wincenty

Lokal nad nową drukarnią, tel. 16

DO ZDOLNOŚCI DZIAŁANIA NALEŻĄ:

Wydział Zdrowia, Techniczny, Budowlany, Przewozowy i Wynalazkowy

Kierownik: Br. Salezy, zastępca: Br. Tadeusz,

Lokal K, tel. 42

DO SEKRETARIATU DYREKCJI NALEŻĄ:

Sekretariat Klasztorny, Osobowy, Pracy i Organizacyjny

Kierownik: Br. Kamil, zastępca: Br. Wawrzyniec

Lokal Sk, tel. 44

DO PROKURATORII NALEŻĄ:

Sekretariat Gospodarczy, Buchalteria i Bracia kwestarze

O. Piotr, tel. 43

br. Maksymilian M-a Kolbe
gwardian


Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA