MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Niepokalanów, 18 IX 1936

Maryja

Tekst Konstytucji zakonnych:

Nr 690: Vicarius Guardiano in domestica conventus gubernatione auxilio sit, potestate ab ipso Guardiano delegata.

Nr 692: Ad Vicarium spectat absente Guardiano vices eius gerere etc.

Nr 693: Vicarius inconsulto (Guardiano) in conventus regimine nil agat, nec absente Guardiano res maioris momenti ordinare aut perficere possit etc.Do O. Wikarego należą następujące obowiązki:

1) Załatwianie spraw zwyczajnych pomiędzy O. Prokuratorem (Pr), Kierownictwem (K) i Zakrystią (F) w myśl ustalonych zwyczajów i przepisów (zwyczaj przynajmniej jednoroczny).

2) Kontroluje działalność Pr, K i F, by spełniały obowiązki według przepisów i ustalonych zwyczajów.

3) Projektuje i opiniuje zmiany w przepisach wewnętrznych i nowe przepisy (wewnętrzne) celem doskonalszego osiągnięcia celu MI, czyli spełnienia przez Ojców i Braci w Niepokalanowie Woli Niepokalanej wyrażonej w Przykazaniach Bożych i Kościelnych, Regule i Konstytucjach Zakonu itp.

4) Może zezwalać na: a) wyjście poza furtę klasztorną lub wyjazd z powrotem tego samego dnia, b) wpuszczenie obcych do klasztoru z wyjściem tego samego dnia. O wybitniejszych gościach zawiadamia równocześnie O. Gwardiana jako też omawia sprawę dłuższego pobytu gości w klasztorze.

br. Maksymilian M-a Kolbe 2
gwardian

Można ogłosić

Niepokalanów, 18 IX 1936


"1" Możliwy współudział o. wikarego konwentu przy redakcji tekstu.

"2" Podpis i tekst "Można ogłosić" itd. - własnoręczne.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA