MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak. - Druk.: "Mugenzai no Seibo no Kishi" 7 (1936) nr 7, s. 4 nn. Z oryg. japońskiego tłumaczył o. Janusz M. Koza OFMConv.

Mugenzai no Sono, przed lipcem 1936 1


Tego roku w maju byłem w Tokio dla załatwienia różnych spraw. W drodze powrotnej zaprzyjaźniłem się pewnym studentem. Powiedział mi on: "Katolicyzm i komunizm są bardzo do siebie podobne. Mianowicie: duch komunizmu przyjmuje miłość jako punkt wyjścia. Co ksiądz myśli o komunizmie?" - zapytał.

Jako odpowiedź podaję wiernie artykuł zapożyczony od księdza Proult, który tak samo jak ja jest księdzem katolickim i doktorem teologii - w diecezji Sendsi.

... 2


Czyż przytoczone powyżej fakty nie dają wymownego świadectwa o nieszczęsnym stanie komunizmu w Rosji? Nie chciałbym oczywiście powiedzieć, że gdyby istniał dawny rząd carski, nie byłoby nieszczęść w porządku materialnym czy moralnym, ale chciałbym powiedzieć, że w dużej mierze z powodu marksizmu okazał się obecnie ogromny wzrost nieszczęść, jak tego dowodzą podobne fakty.

Spodziewam się, że Szanowni Czytelnicy sami wyciągną wnioski. Czy warto bronić potwornych skutków marksizmu w Rosji?

Kto by chciał dokładniej poznać stan marksizmu w Rosji, proszę go, niech przeczyta następującą książkę dra Laures: Profesor Uniwersytetu Jochi 3, doktor ekonomii Laures "Komunizm w Rosji i jego stan rzeczywisty" - cena 40 senów, opłata pocztowa 4 seny.

Korube


"1" Artykuł ukazał się w numerze lipcowym japońskiego RN z 1936 r.

"2" Następuje tekst broszury, zajmujący 7 stron "Kishi" - przyp. tłum.

"3" Uniwersytet Jochi (w pełnym brzmieniu Jochi Daigaku) to uniwersytet Sophia w Tokio.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA