MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Nagasaki, 1935 1


O Immaculata coeli et terrae Regina, Refugium peccatorum et Mater nostra amorosissima, Tu cui Deus totum ordinem misericordiae committere voluit, ego N. N. indignus peccator ad pedes Tuos me provolvo suppliciter petens, ut me totum et totaliter tamquam rem et proprietatem Tuam assumere et mecum, cum omnibus potentiis animae et corporis, cum tota vita, morte et aeternitate mea, quidquid Tibi magis placet, facere digneris. Utaris etiam, si hoc Tibi placet, me totum et totaliter ad hoc, quod de Te dictum est: "Ipsa conteret caput tuum" et "Cunctas haereses sola interemisti in universo mundo" exequendum, ut in Tua immaculata et misericordissima manu aptum sim instrumentum ad gloriam Tuam in tot deviatis et tepidis animis introducendam; et ita dulcissimum Regnum Sacratissimi Cordis Iesu quam maxime extendendum, ubi enim Tu intras, ibi gratiam conversionis et sanctificationis impertras; per Tuas enim manus omnes ad nos gratiae ex Sacratissimo Corde Iesu perveniunt.

P. Maximilianus M-a Kolbe


"1" W 1935 r. drukowano dyplomik łaciński MI, w skład którego wchodzi również tekst ofiarowania się Niepokalanej "O Immaculata". Zauważyć jednak należy, że są odchylenia między powyższym tekstem a sformułowaniem dyplomika łacińskiego. Tekst polski - zob. Pisma VI, 879.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA