MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak. - Druk.: "Mugenzai no Seibo no Kishi" 6 (1935) nr 9 s. 2 nn. Z oryg. japońskiego tłumaczył o. Janusz M. Koza OFMConv.

Mugenzai no Sono, przed wrześniem 1935 1


Już dziewiętnaście wieków upłynęło od czasu, gdy Szymon otrzymał nazwę Opoki.

Naoczny świadek tego zdarzenia, św. Jan, tak pisze w swojej ewangelii - rozdziale pierwszym, wierszach 35-45:

"A nazajutrz znowu stał Jan i dwóch uczniów Jego. A spojrzawszy na Jezusa przechodzącego, rzekł: Oto Baranek Boży. I usłyszeli go mówiącego dwaj uczniowie i poszli za Jezusem. A obróciwszy się i ujrzawszy ich za sobą idących, rzekł im Jezus: Czego szukacie? A oni Mu rzekli: Rabbi! (co znaczy: Nauczycielu) gdzie mieszkasz? Rzekł im: Pójdźcie, a zobaczcie. Przyszli i zobaczyli, gdzie mieszka, i zostali przy Nim tego dnia, a było około dziesiątej godziny. A jednym z dwóch, którzy usłyszeli byli od Jana i poszli byli za Nim, był Andrzej brat Szymona Piotra. Ten znalazł najpierw Szymona, brata swego, i rzekł mu: Znaleźliśmy Mesjasza (co znaczy Chrystusa). I przyprowadził go do Jezusa. A wejrzawszy nań Jezus rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jony: ty będziesz nazwany Cephas (co znaczy: Opoka)". (W języku aramejskim, którego używał Jezus, Cephas znaczy Piotr, w języku greckim, w którym św. Jan Apostoł pisał dla Greków: obydwa słowa oznaczają Opokę).

* * *

Znaczny czas upłynął od owego zdarzenia, gdy Jezus wybrał sobie dwunastu uczniów i z nimi rozpoczął misyjną pracę.

Następne zdarzenie tak opisuje jeden z dwunastu, św. Mateusz, w swojej ewangelii, rozdział 16, wiersze 13-21:

"A przyszedł Jezus w strony Cezarei Filipowej i pytał uczniów swoich mówiąc: Kim mienią być ludzie Syna Człowieczego? A oni rzekli: Jedni Janem Chrzcicielem, a drudzy Eliaszem, a inni Jeremiaszem albo jednym z proroków. Rzekł im Jezus: A wy kim Mnie być powiadacie? Odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. A odpowiadając Jezus rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie Bariona; bo ciało i krew nie objawiły tobie, ale Ojciec mój, który jest w niebiesiach. A Ja tobie powiadam, żeś ty jest opoka, a na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: a cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebiesiech, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebiesiech. Tedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie powiadali, że On jest Chrystusem.

Odtąd począł Jezus pokazywać uczniom swoim, iż potrzeba, aby szedł do Jeruzalem i wiele wycierpiał od starszych i od doktorów, i od przedniejszych kapłanów, i był zabity, i trzeciego dnia zmartwychwstał".

* * *

Skończyły się już dni męki krzyżowej Jezusa i Jego cierpienia. Objawił się On ludziom swoim (oznacza to Apostołów) w Jerozolimie i polecił im, aby udali się do swojej krainy, do Galilei. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił. Jezus objawił się im w Galilei.

Jeden z Dwunastu, św. Jan, tak opowiada o tym zdarzeniu w swojej ewangelii, rozdział 21, wiersze 1-17:

"Potem ukazał się znów Jezus nad Morzem Tyberiadzkim, a ukazał się tak: Byli razem Szymon Piotr i Tomasz, zwany Dydymus, i Natanael, który był z Kany Galilejskiej, i synowie Zebedeuszowi, i drudzy dwaj uczniowie Jego. Rzekł im Szymon Piotr: Idę ryby łowić. Rzekli mu: Idziemy i my z tobą. I wyszli, i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy było rano, stanął Jezus na brzegu, uczniowie jednak nie poznali, że to Jezus. Rzekł im tedy Jezus: Dzieci, a macie ryby? Odpowiedzieli Mu: Nie. Rzekł im: Zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili tedy i już nie mogli jej uciągnąć dla mnóstwa ryb. Rzekł tedy Piotrowi ten uczeń, którego miłował Jezus: Pan jest. Szymon Piotr usłyszawszy, że Pan jest, narzucił na się suknię (albowiem był rozebrany) i rzucił się w morze. Inni zaś uczniowie przypłynęli w łodzi (bo niedaleko byli od ziemi, ale na jakie dwieście łokci) ciągnąc sieć ryb. Gdy tedy wyszli na ziemię, ujrzeli żarzące się węgle nakładzione i rybę na nich leżącą, i chleb. Rzekł im Jezus: Przynieście z ryb, któreście teraz ułowili. Poszedł tedy Szymon Piotr i wyciągnął na ziemię sieć pełną wielkich ryb stu pięćdziesięciu i trzech. A choć tak wiele ich było, nie porwała się sieć. Rzekł im Jezus: Pójdźcie, śniadajcie! A nikt z siedzących nie śmiał Go zapytać: Kto Ty jesteś? bo wiedzieli, że Pan jest. I zbliżył się Jezus i wziął chleb, a dawał im, a podobnie i rybę. To już trzeci raz ukazał się Jezus uczniom swoim, powstawszy z martwych. Gdy tedy pośniadali, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Janów! Czy miłujesz Mnie bardziej niźli ci? Rzekł Mu: Tak, Panie! Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzekł mu: Paś baranki moje. Rzekł mu po wtóre: Szymonie, synu Janów! miłujesz Mnie? Rzekł Mu: Tak, Panie! Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzekł mu: Paś owieczki moje. Rzecze mu po trzecie: Szymonie, synu Janów! miłujesz Mnie? Zasmucił się Piotr, że go po trzeci raz pyta: Miłujesz Mnie? i rzekł Mu: Panie! Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzekł mu: Paś owce moje".

* * *

Piotr jest tą Opoką, którą wybrał Jezus i na której swój Kościół zbudował.

Zarazem temu Piotrowi dał Jezus władzę kierowania uczniami swoimi.

Jako znak łatwego rozpoznania prawdziwego Kościoła wśród wielu wyznań chrześcijańskich dał Pan Jezus ludziom te słowa: "na tej Opoce zbuduję Kościół mój".

A zatem inne kościoły, zbudowane poza tą opoką, nie są wcale prawdziwym Kościołem Chrystusa.

Oczywiście, Piotr umarł.

Ale Kościół Chrystusowy istnieje do dziś, a władza kierowania dana Piotrowi nie zgasła z jego śmiercią, lecz nieustannie przekazywana jest jego następcom - Papieżom w Rzymie.


Dopisek: Kto by pragnął obszernego wyjaśnienia w tej sprawie, może zapytać katolickiego księdza w swojej okolicy. Na ogół Kościół katolicki nazywa się Kościołem Oficjalnym Pana Boga, Kościołem katolickim, lub Nauką Pana Niebios.

Korube


"1" Zamieszczone we wrześniowym numerze japońskiego RN z 1935 r.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA