MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak. - Druk.: "Mugenzai no Seibo no Kishi" 6 (1935) nr 8 s. 2 nn. Z oryg. japońskiego tłumaczył o. Janusz M. Koza OFMConv.

Mugenzai no Sono, przed sierpniem 1935 1


Niedawno, czytając japońską katolicką prasę, zauważyłem imiona wielu światowej sławy patriotów - a zarazem gorliwych katolików każdego kraju. Ja także zamierzam więc przedstawić jednego z wielu tego rodzaju ludzi, bardzo wybitnych, gorliwego patriotę.

Jest to Marszałek mego kraju - Józef Piłsudski - zmarły 12 maja tego roku w stolicy Polski Warszawie. Był to gorliwy katolik, a zarazem bardzo wybitny patriota. Stąd to państwa całego świata wyraziły boleść z powodu jego śmierci, a także wielu królów, prezydentów i wybitnych osobistości nadesłało telegramy kondolencyjne. Ograniczając się tylko do najważniejszych panujących wymienię Japonię, Anglię, Italię, Rumunię, Belgię, Danię, Norwegię, Szwecję, Bułgarię, Irak, Iran i królowę Holandii. Prezydenci Łotwy, Francji, Meksyku, Brazylii, Boliwii, Argentyny, Finlandii, Turcji, Portugalii, Haiti i Grecji. Mężowie stanu Jugosławii, Węgier, premierzy Mussolini i Hitler, oraz ze stolicy Ligi Narodów.

Nadto zmarły Marszałek serdecznie kochał swą matkę, a także odznaczał się gorącym nabożeństwem do Matki Bożej. Matka jego nazywała się Maria Billewicz i zmarła w 1884 roku, ale miłość syna do niej i wdzięczna pamięć pozostała przez całe jego życie. Sądzić o tym można z tego, co dalej opowiem.

Zmarły Marszałek powtarzał często: "W trudnościach życia zawsze myślałem: gdyby żyła matka, co by o tym sądziła i jaką dałaby mi radę - a stąd czerpałem siłę do rozwiązania trudności i odpowiedź na problemy życia". Ponadto rozporządził on w testamencie, aby serce jego pochowano obok matki. Stąd serce jego zamknięte w kryształowej urnie pochowano obok grobu matki w Wilnie.

Matka zmarłego Marszałka zawsze uczyła go czcić i kochać Matkę Bożą, jako Matkę całego rodzaju ludzkiego. On zaś zachował wiernie i wykonywał pouczenia matki. Jest w mieście Wilnie Ostra Brama, a nad nią obraz Matki Bożej, który on czcił szczególnie. O tym opowiadają następujące zdarzenia:

Obecny generał Wieniawa-Długoszowski tak opowiada: W roku 1919, gdy wojska rosyjskie napierały na Wilno, a wojska polskie zbliżały się do tegoż miasta, zmarły Marszałek tak mi powiedział: "Czy wiesz, co masz robić? Wojska nasze muszą ocalić obraz Ostrej Bramy. To nie jest łatwe zadanie". Sam Marszałek jako ofiarę w tej intencji złożył przyrzeczenie nie palić tytoniu przez 3 dni. "W smutku szuka się przyjaciela - według tego przysłowia zakazuje i tobie palić" - powiedział. Myślałem początkowo, że żartuje, ale widząc, że Marszałek to praktykuje i ja także postanowiłem się opanować i nie palić - opowiedział Długoszowski. Nadto dowódca ofensywy i obecny wojewoda lwowski major Belina-Prażmowski opowiada: "Marszałek wydał rozkaz, by wojskowi salutowali przed Ostrą Bramą".

Tak to odparł Marszałek wojska wroga spod Wilna.

Obecny Papież Pius XI, nigdyś Nuncjusz w Polsce, opowiada, że gdy był w Wilnie razem z Marszałkiem, widział często jak Marszałek modlił się gorliwie przed Obrazem Matki Bożej w Ostrej Bramie. A nadto postarał się on o poświęcenie dwóch tych obrazów i zawieszenie ich nad łóżkami swoich córek.

Autor tego artykułu przed dziesięciu laty widział sam, jak to senator Żebrowski przygotował dla Marszałka w Wilnie pokoje; gdy on tam przybył jako premier, to kazał, by w jego sypialni i gabinecie zawiesić wspomniany obraz.

Tak więc po jego śmierci obraz ten Matki Bożej włożono mu do rąk i umieszczono na srebrnej trumnie. Pochowano go w Krakowie, w grobach królewskich.

Korube


"1" Zamieszczone w numerze sierpniowym japońskiego RN z 1935 r.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA