MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak. - Druk.: "Mugenzai no Seibo no Kishi" 6 (1935) nr 2 s. 2 n. Z oryg. japońskiego tłumaczył o. Janusz M. Koza OFMConv.

Mugenzai no Sono, przed lutym 1935 1


Gdyby Bóg przestał istnieć, wszelka religia straciłaby swoją podstawę. Religia to związek między Bogiem i człowiekiem, gdyby Bóg nie istniał, religia straciłaby rację bytu, modlitwa przestałaby być konieczną.

Sprawiedliwość by też zaginęła, bo byłaby ograniczona tylko do ludzkich sądów, ale sąd ludzki nie jest nieomylny. Nawet człowiek dobrej woli często może się mylić. Codziennie ileż to niesprawiedliwości i samowoli w ludzkich sądach widzimy.

Gdyby Bóg przestał istnieć - nic by nie zostawało po śmierci, więc ostatecznym celem człowieka byłby tylko ten świat.

Ogólnie mówiąc - cel ostateczny z natury swej jest pożądany bez żadnych ograniczeń, inne zaś rzeczy są godne pożądania tylko o tyle, o ile są środkami do osiągnięcia ostatecznego celu. Gdyby ten świat był celem ostatecznym, bogactwa ziemskie byłyby pożądane bez ograniczenia, każdy pragnąłby jak najwięcej ich nagromadzić. Ponieważ bogactwa ziemskie nie są nieograniczone, niepostrzeżenie wśród ludzi powstałaby wojna, każdy by chciał zdobyć te bogactwa. W następstwie tego "mięso słabszego byłoby żerem na dziś", mocniejsi i sprytni podeptaliby innych, jednostka używałaby przemocy, żyjąc bez żadnego wyższego celu, zeszłaby do stanu zwierzęcego. Następnie, gdyby nie było ani odrobiny przebaczenia i współczucia, rozumnym prawem życia byłoby: walczyć z bliźnim, aby jak najwięcej zdobyć i jak najwięcej bogactw używać. Gdyby tak się stało, to czy życie ludzi sprawiedliwych nie byłoby nieznośne?

Tak - gdyby Bóg przestał istnieć - wszystko by swój byt straciło. Gdy pytasz dlaczego? - oto Bóg nie tylko wszystko stworzył, ale i wszystko zachowuje, daje byt w każdym momencie. Stąd gdyby Bóg przestał istnieć, razem z Nim bez wątpienia - zginąłby wszechświat i ludzie.

* * *

Ale jednak Bóg nie przestał istnieć, a zatem religia nie zaginie. Bóg nawet najmniejsze czyny i myśli wynagradza lub karze, chwałą lub karą darzy każdego. Ziemskie bogactwa są tylko środkiem do osiągnięcia wiecznego celu po śmierci!

Korube


"1" Zamieszczone w numerze lutowym japońskiego RN z 1935 r.

"2" Założenie Autora: "gdyby Bóg przestał istnieć", jeśli nie ma być potraktowane jako absurdalne (Bóg ze swej natury nie może nie istnieć, nie może więc i przestać istnieć) - trzeba oczywiście rozumieć: "Gdyby Bóg przestał istnieć... dla mnie", innymi słowy: "Gdybym przestał uznawać istnienie Boga...".

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA