MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Mugenzai no Sono, około 12 VI 1934 1


Centrum Mundiale 2


MI
praeter ius
et secundum ius 3 - MI1, MI2, MI3 itd.


Ut finis M.I. obtineatur (conversio et sanctificatio omnium per Immaculatam) omnibus mediis legitimis (ergo et organisationibus) 4.

Nasz Zakon środkiem - cały Nasz Zakon, wszystkie gałęzie.

Inne Zakony i entia moralia i physica 5.

Wszyscy (entia physica et moralia) niech nawzajem wpływają i pogłębiają jak najszybciej miłość Niepokalanej, Ducha Przenajświętszego.

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Zob. Pisma VII, 1091.

"2" Centrala Światowa.

"3" MI poza prawem i prawne (według prawa).

"4" Aby cel MI został osiągnięty (nawrócenie i uświęcenie wszystkich przez Niepokalaną) wszelkimi godziwymi środkami (zatem i przy pomocy stowarzyszeń). W oryginale podkreślenia dwukrotne, oprócz wyrazów: "omnium" ("wszystkich" - podkreślonego pojedynczą linią) oraz "omnibus" ("wszelkimi" - podkreślonego trzykrotnie).

"5" Byty moralne i fizyczne.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA