MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis. Na odwrocie tekst nie łączący się tematycznie z numerem 1094 i dlatego potraktowany oddzielnie - zob. 1094a.

Mugenzai no Sono, około 12 VI 1934 1


Maryja

MI w ogóle, MI 1, MI 2 MI 3

MI w ogóle wedle dyplomika. Oddanie się Niepokalanej za narzędzie, być Jej.

MI 1 - bez zobowiązań, wedle mniejszej lub większej gorliwości - działanie pojedyncze - bez heroizmu - z granicami. Zjednoczenie z Jej wolą, pełnienie Jej woli, wedle gorliwości różnej.

MI 2 - zobowiązanie wedle jakiegoś statutu stowarzyszenia - działanie zbiorowe - bez heroizmu, z granicami. Zjednoczenie, pełnienie Jej woli wedle też statutu stowarzyszenia.

MI 3 - bezgraniczność oddania się - więc i heroiczność działania i doskonalenie bezgraniczne - stać się Jej coraz doskonalej - stać się Nią, jak Ona Bożą i Bogiem (w sensie katolickim), (ubóstwienie w Niej i przez Nią). Zjednoczenie, pełnienie Jej woli bezgraniczne. Doskonała MI. Siła bez granic.

Omnia possum in Eo, qui me per Immaculatam confortat 3 por. Flp 4,13. (Principium omnis boni Deus Pater per Filium, per Spiritum Sanctum), (per Iesum per Immaculatam)... 4


MI przez Niepokalaną - uznaje Jej doskonałość, niepokalaność doskonałą - wola Boża i wola Jej convertuntur 5 - uznaje doskonałość Bożą, w stworzeniu Jej tak doskonałej, niepokalanej, bez najmniejszej zmazy nigdy. - Wielką przyjemność i chwałę Duchowi Przenajświętszemu jako Oblubieńcowi Jej. Wielka chwała Trójcy Przenajświętszej. Stąd też obfitość łask. - W praktyce wyrażenia: Wola Niepokalanej, pełnić Jej Wolę, zdać się na Jej Wolę, jak Ona zechce itd. - Uznanie Wszechpośrednictwa wszelkich łask.

Miłość Niepokalanej z miłości ku Przenajświętszemu Sercu Pana Jezusa, by sprawić jak najwięcej przyjemności, spełnić Jego wolę, pójść drogą, jaką On przykładem i nauką wskazał, by dostać siłę do wykonania Jego przykazań.

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Racje jak przy numerze 1091.

"2" Rycerstwo Niepokalanej.

"3" Wszystko mogę w Tym, który mnie przez Niepokalaną umacnia.

"4" Źródłem wszelkiego dobra jest Bóg Ojciec przez Syna, przez Ducha Świętego (przez Jezusa przez Niepokalaną)...

"5" Są zamienne.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA