MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Mugenzai no Sono, około 12 VI 1934 1


I - In genere

can. 686 § 2 - apostolico privilegio aliis

can. 686 § 3 - religionis propria. Quid?

can. 689 § 1 - statuta examinata et approbata

can. 689 § 2 - utrum a Sede Apostolica?

can. 690 § 2 - vi provilegii apostolici a religiosis exemptis

can. 691 § 1 - administrare bona... rationem quotannis Ordinario loci

can. 691 § 5 - erogationis rationem reddere

can. 692 - valide secundum statuta

can. 694 § 1 - receptio ad normam iuris ac statutorum

can. 694 § 2 - inscriptio ad validitatem in persona morali

can. 696 § 3 - Superior religiosus... ex apostolico indulto a religiosis erectas

can. 698 § 1 - Privilegia expresse... in erectis a religiosis. - Moderator

can. 699 § 2 - Ab Apostolica Sede erectae M.I.?


II - Pia Unio

can. 707 § 1 - Pia Unio (Sodalitas ab Ordinario)

can. 708 - Approbatio non personae morales, inscriptio non ad validitatem

can. 713 § 1 - Religiosi debent communicare gratias spirituales et gratiae spirituales sunt manifestandae

can. 717 § 2 - Patrimonium separatum a bonis ecclesiae et communitatis


III - Primaria

can. 722 § 1 - Communicantur gratiae

can. 722 § 2 - Nullum ius supra aggregatam

can. 723 § 4 - Aggregationis formula? praescripta

P. Maximilianus M-a Kolbe


"1" Racje jak przy numerze 1091.

"2" Tekst jest specjalistyczny, prawniczy, dlatego pominięto polskie tłumaczenie.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA