MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Mugenzai no Sono, około 12 VI 1934 1


Maria

1 - Utrum associatio erecta a Cardinali Vicario Urbis censenda est erecta a Romano Pontifice vel ab Ordnario? Vide can. a 686 § 2 (M.I. Romae erecta est a Cardinali Pompilj Vicario Urbis die 2 Januarii 1922 anni) - non ab aliis ex apostolico privilegio.

Effectus diversi - canones b 689 § 2, 699 § 2, 715 § 1.

2 - Utrum habemus privilegium apostolicum circa M.I. - vide can. c 686 § 2.

Effectus: canones 686 § 3, 690 § 1 i 2, 691 § 1, 696 § 3, 698 § 1, 713 § 1,719 § 2.

3 - Utrum "religionis propria" (can. d 686 § 3) significat privilegium apostolicum?

4 - Qualis est textus examinatus et approbatus statutorum M.I.? Vide canones e: 689 § 1, 692, 694 § 1.

P. Maximilianus M-a Kolbe


Przekład polski

Rycerstwo Niepokalanej
Ważniejsze trudności do rozwiązania

1 - Czy erekcja stowarzyszenia przez Kardynała Wikariusza Rzymu jest równoznaczna z erekcją przez Papieża lub Ordynariusza? Zob. kan. 686 § 2 (MI została erygowana w Rzymie przez Kardynała Pompilj, Wikariusza Rzymu, dnia 22 stycznia 1922 roku) - nie przez innych bez apostolskiego przywileju.

Skutki różne - kanony 689 § 2, 699 § 2, 715 § 1.

2 - Czy posiadamy apostolski przywilej odnośnie MI - zob. kan. 686 § 2.

Skutki: kanony 686 § 3, 690 § 1 i 2, 691 § 1, 696 § 3, 698 § 1, 713 § 1, 719 § 2.

3 - Czy słowa "stowarzyszenie właściwe zakonowi" (kan. 686 § 3) oznacza przywilej apostolski?

4 - Jaki jest przejrzany i zatwierdzony tekst statutów MI? Zob. kanony: 689 § 1, 692, 694 § 1.

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Notatka zbliżona treściowo do listu do o. Floriana Koziury z 12 VI 1934 - zob. Pisma III, 523.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA