MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak. - Druk.: "Sprawozdanie I-sze Dyrekcji Małego Seminarium Misyjnego OO. Franciszkanów w Niepokalanowie za rok szkolny 1933/34", Niepokalanów 1934, 5 (druk wewnętrzny).

Mugenzai no Sono, przed 17 V 1934 1


Że powstanie Małego Seminarium Misyjnego w Niepokalanowie nie zdarzyło się zwykłym torem roztropności ludzkiej, o tym dowodnie opowie ówczesny O. Prowincjał 2. Niepokalana widać internatu chciała i to na przekór wszelkim prawie - niemożliwościom.

Czemu go chciała? Co przez niego zamierza uczynić? Jaki mu naznaczyła cel?

Celem Niepokalanowa wykonać cel wskazany w dyplomiku MI: Zyskać wszystkie dusze i każdą z osobna, co są i będą, Niepokalanej, a przez Nią Przenajświętszemu Sercu Jezusowemu i to jak najprędzej, jak naprędzej, jak najprędzej...

By zaś to jak naprędzej się stało, potrzeba do samego polskiego Niepokalanowa na początek choćby ze stu braci-kapłanów.

A po świecie. - I Chiny żebrzą, i Korea prosi, i Annam zaprasza, i tyle krajów, tyle dusz czeka na "Rycerza" i Niepokalanów, a jednak nie można rozpoczynać, bo... brak znowu braci-kleryków.

Przygotować z daleka te szeregi pokornych, ubogich, braci-kapłanów, gotowych dla Niepokalanej i przy Jej boku na wszystko, na cierpienia, upokorzenia, na misje chociaż najcięższe, na wyniszczenie, na śmierć. - Oto cel Małego Seminarium Misyjnego w Niepokalanowie.

O. Maksymilia M-a Kolbe


"1" Pisane przed listem o. Kornela Czupryka do dyrekcji Małego Seminarium Misyjnego w Niepokalanowie, datowanym 17 V 1934, w którym o. Kornel zaznacza o. Urbanowi Cieślakowi: "cel założenia Małego Seminarium Misyjnego wyłuszczył O. Maksymilian w wysłanym już do Ojca liście".

"2" Zob. list o. Kornela Czupryka do o. Urbana Cieślaka, rektora Małego Seminarium Misyjnego w Niepokalanowie, z dnia 17 V 1934, zamieszczony w księdze pamiątkowej pt. Sprawozdanie I-sze Dyrekcji Małego Seminarium Misyjnego OO. Franciszkanów w Niepokalanowie za rok szkolny 1933/34, Niepokalanów 1934, 6-7.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA