MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. - Druk.: "Z życia Niepokalanowów" (druk wewnętrzny), Wielkanoc 1934, 5-6; RN 28 (1949) 194-195.

Mugenzai no Sono, 11 II 1934 1


Maryja!

Już teraz chyba każdy Polak, chociażby zagnany w obce zamorskie kraje, słyszał coś o Niepokalanowie. Ktoś kiedyś wspomniał mu o "Rycerzu" w niebieskiej okładce, co to przedostaje się wszędzie, gdzie tylko usłyszy polską mowę i opowiada o niebieskiej Matce i Królowej Polski, świata, wszystkich i każdej duszy z osobna. Że tego "Rycerza" wydrukowały, opakowały i wysłały ręce braci zakonnych, co to całe życie swe Niepokalanej poświęcili. I że to wszystko powtarza się co miesiąc gdzieś w Polsce około stolicy, blisko Warszawy. I że ten klasztor, gdzie to wszystko się dzieje, skąd ten "Rycerz" wybiera się w dalekie zamorskie podróże, zowie się Niepokalanów.

Niepokalanów, bo Niepokalanej wyłącznie, bezgranicznie poświęcony cały, ze wszystkimi sercami w obrębie płotu bijącymi, wszystkimi maszynami, motorami, szkołami, nadziejami, troskami, kłopotami, długami. - Słowem, Jej to rzecz i własność.

Kto "Rycerza" co miesiąc otrzymuje i czyta, ten wgląda od czasu do czasu w tętniące tam życie, bierze udział w radościach i smutkach, słowem, współdziała z Niepokalanowem.

Kto zaś zadzwonił kiedyś do furty klasztoru i zwiedził jego wnętrze, ten mimo woli zapytuje sam siebie: po co ci młodzi ludzie tak zacieśniają swe potrzeby osobiste i w pożywieniu, i w odzieniu, i w mieszkaniu a, by jak najwięcej pozostawić na papier, by jak najwięcej móc wydrukować "Rycerza Niepokalanej" i wręczyć go możliwie jak najliczniejszym duszom. Czemu nie liczą godzin swej pracy, ale pracują, ile sił starczy? Jakiż ich cel? cel "Rycerza"? cel Niepokalanowa?

W kierunku wschodzącego słońca, poza grzbietem gór Uralu, znaczącym granicę pomiędzy dwiema częściami świata, poza bezbrzeżnym śnieżnym stepem Syberii, rozległymi polami Mandżurii i falami Morza Japońskiego, o 12 000 kilometrów od opłotków Niepokalanowa pod Warszawą, ciż sami w habitach zakonnych bracia, ten sam niebieski "Rycerz Niepokalanej", choć w języku japońskim, ten sam Niepokalanów, choć nazwany po japońsku Mugenzai no Sono, choć przytulony do japońskiej góry Hikosanu, w pobliżu miasta Nagasaki na wyspie Kiusiu.

Czemu ci bracia aż tu przyszli? Czemuż poświęcili dla Niepokalanej nie tylko rodzinę, ale także i ojczystą ziemię, powietrze, dźwięki ojczystych słów, ojczyste zwyczaje i... te tak drogie ojczystego Niepokalanowa opłotki? Czemuż się narażają na liczniejsze i częstsze choroby i na przyspieszenie śmierci, jak to wykazuje statystyka misyjna. Jakiż ich cel? Jakiż cel "Rycerza", którego drukują i podają duszom niepomni na cierpienia i upokorzenia? Jakiż cel Niepokalanowa?

Już XX wiek płynie od czasu jak 15-letnia Matka Boga Wcielonego wobec swej krewnej Elżbiety wypowiedziała proroctwo: "Odtąd błogosławioną mnie zwać będą wszystkie narody" Łk 1,48.

I nie ma już prawie narodu, gdzie by jakaś dusza nie szeptała z miłością: "błogosławionaś Ty między niewiastami" Łk 1,28.

Ale ileż jeszcze dusz Jej nawet nie zna? Ile, chociaż słyszało o Niej, to jednak Jej b nie kocha i nie błogosławi, albo... Jej się sprzeciwia?...

A jednak to Matka Boga, Matka łaski Bożej, Pośredniczka łask wszelkich, jakie na dusze spływają z Boskiego Serca. Im więc kto bardziej od Niej się oddali, tym mniej łask otrzyma; pobłądzi w końcu, osłabnie i... zginie.

Czyż można patrzeć na te biedne dusze okiem obojętnym?? A czyż i każdy z nas nie czuje swej słabości, potrzeby łaski i siły?

Jakże więc do Niej, Niepokalanej, nie zbliżać się coraz bardziej i nie pociągać do Niej dusz braci i w ziemi ojczystej, i w ziemiach innych żyjących c, dusz d wszystkich i każdego z osobna, którzy są i będą. - Oto cel "Rycerza Niepokalanej", cel Milicji Niepokalanej, cel Niepokalanowa.

O. Maksymilian
Nagasaki, w czasie zjawień Niepokalanej w Lourdes


"1" Data zawarta w treści.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA