MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak. - Druk.: "Mugenzai no Seibo no Kishi" 4 (1933) 313-315. Z oryg. japońskiego tłumaczył o. Janusz M. Koza OFMConv.

Mugenzai no Sono, przed październikiem 1933 1


W każdym katolickim domu, choćby najbiedniejszym, można znaleźć różaniec.

Zwłaszcza w czasie modlitwy - czy to w kościele, czy w czasie pogrzebu - można widzieć, że wierni mają go w swych rękach.

W czasie radosnym - czy smutnym, gdy wierni modlą się do Boga, odmawiają różaniec i są oni bardzo z nim związani.

Różaniec jest podobny do buddyjskiego "dziudzu" 2, ale istota jego jest całkiem inna. Liczba paciorków jest większa niż w "dziudzu" i między paciorkami jest pewna odległość. Wielkie ziarnko jedno i dziesięć małych stanowią jeden dziesiątek, całość stanowi 15 dziesiątków. Zwyczajnie wierni używają skróconej formy "kontatsu" 3 w postaci pięciu dziesiątków.

Modlitwami odmawianymi są:

Modlitwa Pańska: "Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen".

Pozdrowienie Anielskie: "Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus; święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen". i Chwała Ojcu.

Modlitwa Pańska - nauczył jej sam Pan nasz Jezus Chrystus. Pozdrowienie Anielskie - znane jest powszechnie jako Ave Maria. Modlitwa ta składa się ze słów pozdrowienia Maryi przez Archanioła Gabriela, pozdrowienia Elżbiety i prośby Kościoła o wstawiennictwo Maryi. Chwała Ojcu - jest to pochwalna modlitwa do Trójcy Przenajświętszej, a każda z tych modlitw szeroko znana i używana była od zarania Kościoła.

Na wielkim paciorku odmawia się Ojcze nasz, na małym Zdrowaś Maryjo, a na końcu dziesiątka dodaje się Chwała Ojcu. Przy odmawianiu tych modlitw rozważa się 15 tajemnic.

Tajemnice są: radosne, bolesne i chwalebne, po pięć razem zgrupowane. Radosne są następujące: 1) Zwiastowanie Maryi; 2) Maryja nawiedza Elżbietę; 3) Narodzenie Pana; 4) Maryja ofiaruje Pana w świątyni; 5) Znalezienie Pana w świątyni. Bolesne tajemnice są: 1) Śmiertelne konanie Pana w Ogrójcu; 2) Biczowanie; 3) Koronowanie koroną cierniową; 4) Dźwiganie krzyża przez Pana; 5) Ukrzyżowanie i śmierć Pana na krzyżu. Chwalebne są: 1) Zmartwychwstanie Pana; 2) Wniebowstąpienie Pana; 3) Zstąpienie Ducha Świętego; 4) Wniebowzięcie Maryi; 5) Maryja ustanowiona Królową aniołów i ludzi. - Rozważając te tajemnice modlimy się do Boga według pouczenia Matki Bożej.

Jak widzimy - różaniec jest bardzo łatwą modlitwą, jeśli tylko zapamięta się wyżej wymienione trzy modlitwy. Łatwo zrozumieć, że małe dzieci, a nawet i prostaczkowie nie umiejący czytać, łatwo mogą posługiwać się różańcowym sposobem modlitwy.

Ponadto ludzie wykształceni, jeśli głęboko rozważać będą te tajemnice, łatwo zrozumieją katolicką naukę i każdy, kto będzie rozważał te tajemnice, zdobędzie wiele pouczenia na każdy dzień życia.

Oczywiście i niewierni mogą odmawiać różaniec. Nie tylko, że odmawiać mogą, ale przez rozważanie tajemnic łatwiej nabożeństwo różańcowe zrozumieją, ponadto modlitwą różańcową mogą sobie wyprosić łaskę doskonałej prawdy i wiary.

Kościół ustanowił październik miesiącem modlitwy różańcowej. Wierni od dawna już mają zwyczaj odmawiania różańca w tym miesiącu, czy to w kościele - czy to w gronie pobożnej rodziny.

W roku 1858 a, gdy Matka Boża w Lourdes się objawiła, różaniec miała w swych rękach i przez Bernadetę poleciła nam modlitwę różańcową. Stąd możemy wnioskować, jak bardzo modlitwa różańcowa cieszy Niepokalaną. A także przez tę modlitwę łatwo możemy otrzymać wielkie łaski i błogosławieństwo Boże.

Korube


"1" Artykuł ukazał się w numerze październikowym japońskiego RN z 1933 r.

"2" "Dziudzu" - rodzaj buddyjskiego różańca.

"3" Inna nazwa różańca - przyp. tłum.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA