MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Mugenzai no Sono, 1932


Maria


Nr 74 - eius mens est... nullum praestare consensum. - Tunc actus illicitorum invalidi evadent etiam in casu ignorantiae?!

Nr 140, 2 - ... hoc modo professionem eliciens particeps fit omnium... suffragiorum etc. - Nr 62 concedit idem omnibus (ergo etiam hoc modo non dicentibus); idem ex Codice can. 567 § 1.

Nr 195 - Dum divina persolvuntur Officia omnibus fratribus praecipitur ne loqui, studere, legere etc. praesumant. - Typographia? Coquina? - Może in choro.

P. Maximilianus M-a Kolbe


Przekład polski

Maryja
Mugenzai no Sono, 1932 1


Spostrzeżenia tyczące spraw poruszonych w nowych Konstytucjach. Do poprawienia.


Nr 75 - jest bowiem jego wolą... nie godzić się. W takim razie akty niegodziwie przyjętych staną się nieważne nawet w wypadku niewiadomości.

Nr 140, 2 - ... składając w ten sposób profesję uczestniczy we wszystkich... modlitwach itd. - Nr 62 przyznaje to samo wszystkim (zatem także tym, którzy w ten sposób nie składają profesji); to samo wynika z kan. 567 § 1.

Nr 195 - W czasie odmawiania pacierzy poleca się wszystkim braciom, aby nie odważyli się rozmawiać, uczyć się, czytać itd. - Drukarnia? Kuchnia? - Może w chórze.

O. Maksymilian M-a Kolbe


"1" Nowe Konstytucje zakonne ukazały się w 1932 r.; do Nagasaki dotarły pod koniec tegoż roku.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA