MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak. - Druk.: "Mugenzai no Seibo no Kishi" 3 (1932) 121-122. Z oryg. japońskiego tłumaczył o. Janusz M. Koza OFMConv.

Mugenzai no Sono, przed majem 1932 1


Otwiera oczy ludziom mającym fałszywe pojęcie o religii, poucza o pięknie bohaterskiej cnoty ludzi żyjących na tym świecie; pragnącym szczerze prawdy staje się przewodniczką, by nie zbądzili w dążeniu do najważniejszego ponad wszystko ostatecznego celu; oczyszcza dusze i jak przyjaciel zachęca do postępowania drogą cnoty - oto cele Rycerstwa Niepokalanej!

Ludzie bez różnicy narodowości i rasy powinni iść drogą cnoty. Choć wie się o tym, praktyka cnoty nie jest łatwa. Jak powiada pewien mędrzec starożytnego Rzymu: choć wie się o pełnieniu obowiązków i czynieniu dobrze, słaba wola łatwo poddaje się namiętnościom i nie zdając sobie nawet sprawy skłania się do złego 2. Jak bardzo odpowiada rzeczywistości to dawne powiedzenie!

Rycerstwo Niepokalanej daje silną pomoc, aby słuchać głosu rozumu i postępować drogą cnoty. Wzniosłe są polecenia rozumu, ale by je praktykować, trzeba pokonać wiele trudności, znieść wiele niewygód, braków i ofiar. Kto wszystko to zniesie i nie ulegnie pożądliwościom, dojdzie do odkrycia prawdy i zrozumienia, że trzeba mu starać się najusilniej, aby dojść do ostatecznego celu człowieka.

* * *

Kto chce należeć do Rycerstwa Niepokalanej, niech prześle do Mugenzai no Sono swoje nazwisko i adres. W ciągu dwu tygodni poślemy mu dyplomik i medalik Niepokalanej.

Po otrzymaniu dyplomika i medalika, trzeba przystąpić do spowiedzi i Komunii św., medalik zawiesić na szyi i odmówić akt ofiarowania się Niepokalanej, wyżej umieszczony, a przez to dostąpi się wyżej wymienionych odpustów.

Ci, którzy nie są katolikami - niestety - dopiero po chrzcie św. mogą do Rycerstwa Niepokalanej należeć, i stąd najpierw muszą zacząć od przygotowania do chrztu.

Korube


"1" Zamieszczone w numerze majowym japońskiego RN z 1932 r.

"2" Zapewne mowa o znanym stwierdzeniu Owidiusza, Metamorfozy 7, 20-21: "Video meliora proboque, deteriora sequor" ("Widzę dobro i pochwalam je, naśladuję zło").

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA