MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak. - Druk.: "Mugenzai no Seibo no Kishi" 3 (1932) 17-20. Z oryg. japońskiego tłumaczyli: wstęp - o. Janusz M. Koza OFMConv.; list - br. Sergiusz M. Pęsiek OFMConv.

Mugenzai no Sono, przed styczniem 1932 1


List ten przysłała pewna osoba swoim braciom i siostrom. Studiowała ona katechizm w Mugenzai no Sono i w wigilię Bożego Narodzenia - 24 grudnia otrzymała Chrzest św. w kościele Nakamachi. Umieszczam go w "Rycerzu", aby podzielić się jej radością z Kochanymi Czytelnikami.

Korube


Przekład polski

Drodzy Bracia i Siostry,

Myślę, że zdziwicie a zarazem będziecie się i weselić, gdy się dowiecie, że dnia 24 grudnia stała się dla mnie rzecz ważna, a mianowicie moje narodziny dla wiary katolickiej. Smucić się nie powinniśmy. Wasz brat nie porzucił Was, ani się nie oddalił od Was, przeciwnie - stał się Wam bliższy, a to przez swoje dobre życie, jakie sobie wybrał. Przebaczcie mi, że do tej pory sprawiałem Wam przykrość. Myśleliście o mnie, że Was nie zrozumiałem i że byłem uparty; rzeczywiście takim byłem. Ale posłuchajcie też, co myślałem jako Wasz brat. Ja nie chciałem, żebyście pozostawali w błędzie. Ja Was bardzo kocham. Dlatego nie chciałem, żebyście zrywali trujące kwiaty na drodze, którą i ja postępowałem. Ale Wy nie wiedząc o tym pałaliście gniewem na mnie. Ale teraz cieszę się i jestem zadowolony, że mnie zrozumieliście.

Bracia i Siostry,

Jesteście posiadaczami pięknego, czystego ideału. Nie wątpię o tym, że będziecie ten ideał potęgować, ale chciałbym Was tylko przestrzec, żebyście nie ufali samym sobie, bo człowiek z czasem wyczerpuje się i zniechęca, gdy zanadto liczy na swoje siły. Do tych, co myślą, że sami sobie wystarczają i zapominają o istnieniu Pana Boga, można odnieść słowa, że są pyszni, głupi, w przeciwieństwie do naszych przodków, którzy uważali się za dzieci Boże.

Pan Bóg wszystko stworzył, wszystkiemu nadał ład i porządek. Jako przykład weźmy np. naszą ojczyznę, Japonię. Coraz to bardziej ona się rozwija. A nawet inne państwa ubiegają się o współpracę handlową, bo nasz przemysł idzie stale w górę, a to dzięki wysiłkowi naszego Cesarza, któremu jesteśmy wszyscy ulegli, ale tylko jako władcy i monarsze tutaj na ziemi.

Ja rozpocząłem nowe życie w katolicyzmie, bo nie mogłem się pogodzić w sumieniu z poglądem, że nie ma innego życia, jak tylko tu na ziemi, tak jak to niektórzy myślą.

Mniejsza o to, co ludzie o mnie pomyślą. Ja osobiście jestem przekonany, że mogę być dobrym i wierzącym katolikiem, nie przestając być też dobrym obywatelem-Japończykiem. Teraz jestem szczęśliwy, że mogę się modlić nie tylko za siebie, ale i za drugich, by i oni kiedyś poszli drogą, jaką sobie obrałem.

Wszystkie grzechy zostały mi odpuszczone i wstępuję na drogę nowego życia. W cierpieniach i utrapieniach zwracajcie się do Mugenzai no Sono, a oni Wam wskażą sposób, jak je znosić. A ostoją w tym wszystkim jest Niepokalana.

Będę się modlił za Was, byście i Wy dostąpili podobnego szczęścia.

Chciałem więcej jeszcze napisać o tych sprawach, które się tyczą naszego szczęścia, ale papier się kończy, dlatego zostawiam to na potem.


"1" Zamieszczone w numerze styczniowym japońskiego RN z 1932 r.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA