MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak. - Druk.: "Kalendarz Rycerza Niepokalanej" 1 (1925) 97-98.

Grodno, przed 1925

WYCHODZI raz na miesiąc; -

Kosztuje tylko 1 zł na cały rok. 50 centów amerykańskich, 5 franków francuskich (12 zeszytów). A właściwie nic nie kosztuje, bo każdemu, kto a sobie tego życzy, chętnie go wysyłamy. Jeżeli kto, mimo wyrzeczenia się wódki i papierosów, nawet tak drobnej kwoty przesłać nie jest w stanie, niech tylko o tym powiadomi, a otrzymywać będzie co miesiąc pismo "Rycerz Niepokalanej" zupełnie bezpłatnie. - Kogo zaś stać na to, niech prześle ile może. Kwoty ponad wskazaną wyżej normę z wdzięcznością przyjmujemy i notujemy na okładce "Rycerza" jako ofiary, bo nie mamy żadnych innych funduszów na wydawnictwo.

KAŻDY więc bez względu na to, czy zamożny czy ubogi, a nawet i nędzarz ostatni "Rycerza Niepokalanej" otrzymywać i stale czytać może.

CELEM "Rycerza Niepokalanej" jest szerzenie dziecięcej miłości i ufności ku Niepokalanej nieba i ziemi Królowej, by ta Ucieczka grzeszników jak najprędzej zakrólowała w sercach wszystkich i każdego z osobna. Wtedy to bowiem, doprawdy, ziemia rajem się stanie. Prawdziwy pokój i szczęście zstąpi na rodziny, miasta, wsie i kraje całego społeczeństwa ludzkiego, bo gdzie Ona zapanuje, tam i łaska nawrócenia i uświęcenia, i szczęście zagości.

CHCESZ SIĘ PRZYCZYNI… do przyspieszenia najmiłościwszego Królestwa Niepokalanej na ziemi?

Zaprenumeruj sobie zaraz "Rycerza Niepokalanej" i staraj się dołożyć wszelkich sił, by jak najwięcej innych kolegów, towarzyszy, krewnych, przyjaciół, sąsiadów, znajomych i nieznajomych go stale czytało.

Do każdych zamówionych:

10 egzemplarzy dodajemy bezpłatnie 1

100 egzemplarzy dodajemy bezpłatnie 15

1000 egzemplarzy dodajemy bezpłatnie

Zapłatę można uiścić przy końcu każdego miesiąca. Kto płaci z góry przynajmniej za 1/2 roku, ten ponadto otrzymuje jeszcze 20 procent - bo płaci jako prenumeratę więc za pół roku (za 6 numerów) 50 gr zamiast 60 gr.

Niechaj co prędzej wybije ta godzina, w której można by powiedzieć: NIEPOKALANA JEST KRÓLOWĄ WSZYSTKICH I KAŻDEGO Z OSOBNA.

O. Maksymilian M-a Kolbe


Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA