MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak. - Druk.: RN 3 (1924) kartka nie paginowana (na dodatkowej wewnętrznej okładce numeru grudniowego).

Grodno, przed grudniem 1924

Numerem niniejszym kończy "Rycerz Niepokalanej" pierwsze trzechlecie swego istnienia. Nakład jego do tego czasu przekroczył już 12 000 egz. Ruch zaś a administracyjny przedstawia się następująco:

Wpłynęło w roku: 1922 1923 (do 23 XI) 1924 Razem

przekazów 296 506 665 1467

czeków 437 813 1402 2652

korespondencji 423 725 1775 2923

Razem 1156 2044 3842 7042

Cześć za to wszystko Niepokalanej!

Wszystkim, którzy tak gorliwie przyczynili się do szerzenia "Rycerza Niepokalanej", zyskiwali coraz nowych Czytelników, pośredniczyli przez pobieranie "Rycerza" hurtownie, składali hojnie ofiary, podawali adresy dla przesłania numerów okazowych, jako też panu Naczelnikowi i Panom Urzędnikom Poczty za gorliwą, nieraz graniczącą z poświęceniem pracę dla Niepokalanej "Rycerza", składamy na tym miejscu serdeczne przez Niepokalaną - Bóg zapłać.

Corocznie, dopokąd "Rycerz" będzie wychodził, odprawiać się też będzie w dzień Niepokalanego Poczęcia Msza św. za Dobrodziejów "Rycerza".

Czeki załączamy wszystkim, bo brak nam czasu na oddzielenie tych ze Szanownych Czytelników, którzy już wpłacili na rok 1925. Najmocniej więc przepraszamy ich i prosimy o zachowanie czeku na inny raz.

Prosimy o zaznaczanie na czekach czy przekazach, na jaki cel przeznaczone są przesłane pieniądze; za krótkie zaznaczenie na czeku, znaczka się nie nalepia.

Numer listopadowy mimo nakładu 12 000 już zupełnie wyczerpany; służyć więc nim już nie możemy.

O. Maksymilian M-a Kolbe


Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA