MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak. - Druk.: RN 3 (1924) okładka numeru listopadowego.

Grodno, przed listopadem 1924

Przy końcu bieżącego miesiąca ukaże się po raz pierwszy "Kalendarz Rycerza Niepokalanej". Posiada on sporo ilustracji i artystycznie wykonaną winietkę na okładce. Dołączony też będzie do niego duży "Kalendarz ścienny". Przy większych ilościach kalendarzy książkowych prześlemy ścienne w osobnym opakowaniu. Po kalendarze można się zgłaszać tam, gdzie się pobiera "Rycerza".

Prosimy zamieszczać korespondencję jedynie na środkowej części czeków, bo tę tylko otrzymujemy.

W numerze październikowym w dodrukowanych 500 egzemplarzach zaszła pomyłka, tak w podaniu stronic, jak też w ich rozmieszczeniu. Podane są porządkowe strony: 204, 215, 206, 210, 213, 214, 207, 211, a dobrze rozmieszczone strony przypadają w porządku: 204, 215, 206, 207, 213, 214, 210, 211.

W razie nieotrzymania "Rycerza" do 10 dnia każdego miesiąca, prosimy natychmiast o zawiadomienie na pocztówce lub w liście otwartym z napisem "Reklamacja gazetowa" zamiast znaczka pocztowego.

Niepokalana po prostu z niczego wzbudziła Wydawnictwo swojego "Rycerza" i za pośrednictwem dusz kochających to Jej dzieło a coraz bardziej je rozwija. Działalność Wydawnictwa jest jednak jeszcze bardzo szczupła w stosunku do zadania Milicji Niepokalanej. Pragniemy więc pójść znowu o jeden krok naprzód, tj. rozwinąć silniej Wydawnictwo przeznaczając dochód na utrzymanie biednych a zdolniejszych studentów z rozmaitych stron Polski w Zakładzie OO. Franciszkanów we Lwowie. Wielu z nich stanie na stopniach ołtarza, by jako gorliwi Niepokalanej Rycerze poświęcić całe swoje życie dla zbawienia i uświęcenia dusz przez Niepokalaną. Kto zaś z nich tej łaski nie dostąpi - nauczy się pracować, chociaż w świecie, dla szczęścia bliźnich przez Niepokalaną.

O. Maksymilian M-a Kolbe


Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA