MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak. - Druk.: RN 3 (1924) 138.

Grodno, przed lipcem 1924 1

"L"Osservatore Romano" z dnia 15 marca, a za nim "Fides" 2, podaje nadspodziewane "wyniki badań" studentów protestanckich ze szkół wyższych nad Biblią.

Otóż dyrektor wyższej szkoły dla kształcenia nauczycieli w Warrensburgu w stanie Montana w USA dr Georg R. Crissmann urządził egzamin nadprogramowy rzeczy religijnych a pomiędzy studentami wyższych szkół w stanie Missouri. Studentom Kolegium w Warrensburgu zadano 100 pytań tyczących Biblii, a 1800 ankiet b rozesłano studentom szkół wyższych w Holden, Centerview, Odessa, Warrensburg, Jefferson City i Sedalia.

Wynik był niespodziewany.

Na stu - 60 nie wiedziało nawet, gdzie się narodził Pan Jezus i jak się nazywała Jego Matka.

Na stu - 70 nie wiedziało nic o kazaniu na górze.

Większość nie znała nakazu Chrystusa Pana, by miłować bliźniego.

Na stu - 12 nie umiało "Ojcze nasz".

Na stu - 64 nie umiało przykazań Bożych.

Wedle wielu św. Paweł i Piłat to była "księga Pisma św."; Marta, wedle niektórych, to "księga Biblii"; dla innych Piłat był tym, który napisał Biblię; św. Jan, to rzeka, Galilea również; Judasz - królem, Kajfasz był apostołem, Herod - apostołem, Marek - królem; Piotr wedle jednych był królem, wedle zaś innych księdzem; Agrypie 70 na sto przyznało honor apostoła.

Jedna trzecia studentów miała Getsemani za miasto w Egipcie.

Niemniej "trafne" odpowiedzi nadesłali oni na pytania tyczące nieśmiertelności duszy, zmartwychwstania i innych pojęć chrześcijańskich.

A jednak patrząc na gorliwość, z jaką ewangelicy rozrzucają Ewangelię, można by łatwo ich posądzić o coś wręcz przeciwnego.

Maksymilian Kolbe


"1" Zamieszczone w numerze lipcowym z 1924 r.

"2" Agencja Fides - zob. Pisma III, 522, przyp. 6.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA