MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Oryg.: brak. - Druk.: RN 3 (1924) 1-3.

Grodno, przed styczniem 1924 1

Coraz częściej otrzymujemy listy z prośbą o bliższe zapoznanie z Milicją Niepokalanej - niechże więc kilka słów o niej skreślę.

Powstała ona w Rzymie w roku 1917 wśród alumnów Międzynarodowego Kolegium OO. Franciszkanów (Via S. Teodoro 41 F). Okazją do jej zawiązania były coraz to bardziej jawne poczynania masonów i innych wrogów Kościoła Chrystusowego w samej stolicy chrześcijaństwa; podstawą zaś tradycyjne nabożeństwo OO. Franciszkanów, bo sięgające aż do kolebki Zakonu, ku Niepokalanie Poczętej. Właściwy też Zakonowi duch ubóstwa, oparty nie tyle na obliczeniach dochodów i rozchodów, ile raczej zdający się na Bożą Opatrzność przez Niepokalaną i udzielający każdemu wedle potrzeby - oto podstawa finansowa; wola zaś Niepokalanej - drogowskazem.

Dnia 2 stycznia 1922 roku uzyskała Milicja kanoniczną erekcję od Kardynała Wikarego Rzymu; w Polsce zaś pierwsza kanoniczna erekcja odbyła się niedawno w Poznaniu 2.

Ducha Milicji streszcza pokrótce Program MI, który zazwyczaj umieszczamy na końcu każdego numeru "Rycerza Niepokalanej". Litery MI pochodzą z łacińskiej nazwy Milicji Niepokalanej: "Militia Immaculatae" i służą za międzynarodową skróconą jej nazwę.

Dwa zdania umieszczone na początku programu: "Ona zetrze głowę twoją" (Rdz 3,15) i "Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie" (Oficjum NMP) są też i celem Milicji. Dlatego też członkowie MI oddają się Niepokalanej bezgranicznie jako narzędzia w Jej ręku, by przez nich raczyła zdziałać to, co o Niej w tych zdaniach powiedziano.

Głową piekielnego węża to bez wątpienia obecnie masoneria. Nie mówię masoni, bo to ludzie nieszczęśliwi, ale ich dążności, ich organizacja skierowana przeciw Bogu i szczęściu dusz. - "Ona zetrze tę głowę".

Członkami węża zaś to liczne najrozmaitsze herezje. I te wszystkie i "na całym świecie" zniszczyła, podając środki niezawodne do ich zgładzenia. I tu znowu nie napisano "heretyków", ale "herezje" zniszczyła, bo tamtych kocha i bardzo miłuje jak najlepsza Matka i dlatego właśnie z ciemności fałszu i więzów zła ich wybawia druzgocąc potęgi piekła. Celem więc naszym jest: "Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków itd. a najbardziej masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej", uświęcenie wszystkich i to pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej. Stąd też do istoty MI należy zupełne, bezgraniczne i bezwarunkowe oddanie się na własność Niepokalanej, by raczyła z nami uczynić cokolwiek Jej się podoba i przez nas działać w innych (akt takiego poświęcenia znajduje się wraz z programem na dyplomiku).

Drugim warunkiem, albo raczej zewnętrznym znakiem tego oddania się Niepokalanej w życiu, śmierci i wieczności - to Cudowny Jej Medalik, który członkowie MI noszą na piersiach.

Stając się w ten sposób narzędziem w ręku Niepokalanej, co dzień gorącym westchnieniem modlą się do Niej słowami, które sama na Cudownym Medaliku objawiła: "O Maryjo bez grzechu a poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy", a pomni i na tych, których zbawienia pragną, dodają: "i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami", wreszcie zaś dołączają i innych, których nawrócenie szczególnie na sercu im leży, albo szczegółowo albo ogólnie np.: "i za poleconymi" włączając w ten sposób wszystkich, którzy się ich modlitwie kiedykolwiek polecali, wymienianych w "Rycerzu" itd. - Potęga to modlitwy, która z tysięcy b serc co dzień wzlata ku Niepokalanej.

Obok modlitwy praca. Najrozmaitsza ona wedle warunków i okoliczności każdego, ożywiana gorliwością, a kierowana roztropnością. Charakter jednak tej pracy jeden: pociągnąć dusze, jak najwięcej dusz, ku Niepokalanej. Ona je z grzechów oczyści, oświeci, wzmocni, rozpali miłością Serca Jezusowego i współbraci - uszczęśliwi, bo słusznie twierdzą święci, że niemożliwą jest rzeczą, by zginął ten, kto czci Maryję, że "miłość ku Matce Najświętszej jest oznaką przeznaczenia do nieba".

Ponieważ zaś Niepokalana obiecała udzielić wiele łask tym, którzy Jej medalik będą nosić; toteż jakoby kulkę w walce używają go członkowie MI, by dusze Niepokalanej zyskiwać, pewni, że im c szczerzej i głębiej królestwo Niepokalanej opanuje świat, tym bardziej zamieniał się on będzie na - raj na ziemi. Łącznikiem pomiędzy rozsianymi po całej Polsce członkami MI jest obecnie "Rycerz Niepokalanej".

* * *

Kto pragnie wpisać się do Milicji Niepokalanej niechaj poda swoje imię, nazwisko, zajęcie, adres, a otrzyma dyplomik i medalik, cudownym powszechnie zwany. Tytułem wpisowego, na pokrycie kosztów druków, medalików, poczty itd., przyjmujemy tylko dobrowolne ofiary. Kto więc nie może dać ofiary, mimo wyrzeczenia się wódki, papierosów i zabaw, niech nic nie przysyła, kto zaś może, niech i hojniejszy datek złoży. Niech się jednak każdy pod sztandar Niepokalanej zaciągnie.

Rycerz Niepokalanej


"1" Zamieszczone w styczniowym numerze z 1924 r.

"2" Rycerstwo Niepokalanej w Poznaniu prawnie założono 13 XI 1923 - zob. RN 2 (1923) 188.

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA